SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Adapted Athletics programs - PATL110N
Title: Atletické programy OSP
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 42 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
Guarantor: Mgr. Jan Feher
Classification: Sport and Physical Education > Special Core Subjects
Annotation
Last update: Jiří Krasilov (29.11.2013)
The course encompasses student teaching aimed at school track and field athletics and sport training in general. The theory covers school athletics and sport training issues. In their teaching presentation students demonstrate their knowledge of training methods improving performance technique in all individual events that make up combined events, and, methods improving special skills in combined events.
Literature - Czech
Last update: Jiří Krasilov (29.11.2013)

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991.

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s.

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

VINDUŠKOVÁ, J., KAPLAN, A. a METELKOVÁ, T. Atletika. Edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11- 5letých žáků. 1.vyd. Praha: NS Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0528-8

VINDUSKOVA, J. Repetitorium - specializace atletika. El. Učební text. Praha : Trenérský institut (ESF), 2007. 36 s.

ČERMÁK, K., KRÁL, T. Úprava didaktiky školní atletiky podle Dostála a Velebila pro zrakově postižené. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1997.

KÁBELE, J. Sport vozíčkářů. Praha, Olympia, 1992.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (11.05.2017)

Požadavky na zápočet

Písemné přípravy (3x)

Didaktický výstup

Požadavky na zkoušku:

Příprava čtyřtýdenního tréninkového plánu a jeho obhajoba

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html