SubjectsSubjects(version: 908)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Theory and Basic of Athletic Didactics - PATL103
Title: Teorie a základy didaktiky atletiky
Guaranteed by: Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022 to 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:10/0, C+Ex [HS]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
Guarantor: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Pre-requisite : PATL094, PATL095
Interchangeability : PATL091
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Jiří Krasilov (19.01.2010)
Předmět zahrnuje techniku a metodiku atletických disciplín víceboje (skok o tyči, hod diskem), didaktickou praxi zaměřenou do mimoškolní atletické přípravy mládeže. V pedagogických výstupech prokazují studenti znalost tréninkových prostředků pro zdokonalování techniky disciplín vícebojů a tréninkových prostředků pro rozvoj pohybových schopností vícebojařů.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Předmět zahrnuje techniku a metodiku atletických disciplín víceboje (skok o tyči, hod diskem), didaktickou praxi zaměřenou do mimoškolní atletické přípravy mládeže. V pedagogických výstupech prokazují studenti znalost tréninkových prostředků pro zdokonalování techniky disciplín vícebojů a tréninkových prostředků pro rozvoj pohybových schopností vícebojařů.

Literature - Czech
Last update: Jiří Krasilov (19.01.2010)

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991.

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s.

VELEBIL, V., VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Metodika nácviku atletických disciplín.

Praha : Olympia, 2008 ( v tisku)

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Požadavky na zápočet:

Modelové výkony: M Ž

I. věk. kat./II. věk. kat. I. věk. kat./II. věk. kat

400 m - 75,0 / 80,0 s

800 m 2: 25, 0 / 2:40, 0 min

100 m př. - přeběhnutí celé tratě

110 m př. přeběhnutí celé tratě

hod diskem 1,0 kg - 18 / 16 m

2,0 kg 22 / 20 m -

skok o tyči 2,00 / 1,80 m skok do písku přes gumovou laťku

Technika: hod diskem, skok o tyči při modelovém výkonu
Didaktika: příprava a vedení pedagogických výstupů

Zkouška: dílčí zkouška z víceboje

dílčí zkouška z teorie atletiky (písemný test a ústní zkouška)

Hodnocení praktické části zkoušky z víceboje (body)

1 2 3
Desetiboj I. věk. kategorie 4500 3900 3400

II. věk. kategorie 4100 3500 3000

Sedmiboj I. věk. kategorie 3000 2500 2000

II. věk.kategorie 2700 2200 1700

Syllabus - Czech
Last update: Jiří Krasilov (19.01.2010)

Přednášky a semináře

1.- 7. Technika a metodika nácviku atletických disciplín: skok o tyči, hod diskem

Základní pravidla pro organizování školních soutěží v atletice.

Atletické víceboje. Atletické tréninkové prostředky v kondiční přípravě mladých vícebojařů.

Cvičení a semináře

8. - 21. Průpravné hry a zdokonalovací cvičení pro začátečníky: překážkový běh, hod diskem, skok o tyči,

tréninkové prostředky a základní postupy (komplexní, analytický) pro nácvik a zdokonalování techniky

disciplín atletického víceboje. Pedagogické výstupy studentů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html