SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Didactics of Adapted Athletics - PATL102N
Title: Didaktika atletiky OSP
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:12/0 MC [hours/semester]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
Guarantor: Mgr. Jan Feher
Classification: Sport and Physical Education > Special Core Subjects
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (12.01.2010)
The course encompasses student teaching aimed at school track and field athletics and sport training in general. The theory covers school athletics and sport training issues. In their teaching presentation students demonstrate their knowledge of training methods improving performance technique in all individual events that make up combined events, and, methods improving special skills in combined events.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991.

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s.

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

VINDUŠKOVÁ, J., KAPLAN, A. a METELKOVÁ, T. Atletika. Edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11- 5letých žáků. 1.vyd. Praha: NS Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0528-8

VINDUSKOVA, J. Repetitorium - specializace atletika. El. Učební text. Praha : Trenérský institut (ESF), 2007. 36 s.

ČERMÁK, K., KRÁL, T. Úprava didaktiky školní atletiky podle Dostála a Velebila pro zrakově postižené. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1997.

KÁBELE, J. Sport vozíčkářů. Praha, Olympia, 1992.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Požadavky na zápočet

Písemné přípravy (3x)

Didaktický výstup

Požadavky na zkoušku:

zkouška z techniky - imitační cvičení

vědomostní test

ústní zkouška

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Petr Krátký (18.01.2011)

Obsah výuky:

Konzultace - přednášky:

1.- 2. Historie atletiky. Technika a didaktika atletiky. Atletika ve školní tělesné výchově. Trénink mládeže a mládeže se specifickými potřebami v atletických oddílech a školních sportovních klubech. Pravidla atletiky a atletiky OSP. Atletické soutěže. Seniorské atletické aktivity -nordic walking, kompenzační a posilovací cvičení .

Konzultace - praxe:

3.- 6. Školní atletické hodiny - didaktika atletiky koordinačně náročnějších disciplín, didaktika specifických disciplín pro OSP a didaktika chůze s holemi.

Požadavky na zápočet

Písemné přípravy (3x)

Didaktický výstup

Organizace a rozhodování

Požadavky na zkoušku:

zkouška z techniky - imitační cvičení

vědomostní test

ústní zkouška

Literatura :

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991.

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s.

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

VINDUŠKOVÁ, J., KAPLAN, A. a METELKOVÁ, T. Atletika. Edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11- 5letých žáků. 1.vyd. Praha: NS Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0528-8

VINDUSKOVA, J. Repetitorium - specializace atletika. El. Učební text. Praha : Trenérský institut (ESF), 2007. 36 s.

ČERMÁK, K., KRÁL, T. Úprava didaktiky školní atletiky podle Dostála a Velebila pro zrakově postižené. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1997.

KÁBELE, J. Sport vozíčkářů. Praha, Olympia, 1992.

ZÁBRANSKÁ, P. Pravidla atletiky pro postižené sportovce se zvláštním zřetelem pro nevidomé. Praha, 2001. Diplomová práce na UK FTVS. Vedoucí práce Jiří Šimon.

DÝROVÁ,J., LEPKOVÁ, H. a kol.Kardiofitness-vytrvalostní aktivity v každém věku.1.vyd.Praha: Grada, 2008.187s. ISBN 978-80-247-2273-3.

ŠKOPEK, M. Nordic walking.1.vyd. Praha: Grada, 2010. 90 s. ISBN 978-80-247-3242-8.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html