SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Specialization 4 - Athletics - Training Control - PATL098N
Title: Sportovní specializace 4 - atletika - řízení tréninku /TR/
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: 12 / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Teacher(s): PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Co-requisite : PATL083N, PATL096N
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Předmět je povinně volitelný pro studenty nMgr. studia TVS, profilující pro studenty, kteří zvolí směr studia sportovní specializace - atletika. Předmět zahrnuje specializované otázky řízení atletického tréninku. Studenti si rozšiřují poznatky o řízení tréninku konkrétních atletů a zdokonalují své speciální dovednosti.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

MILLEROVÁ, V. aj. Základy atletického tréninku. 1.vyd. Praha : Karolinum, 1994. 82 s. ISBN 80-7066-984-5.

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

KUČERA, V., TRUKSA, Z. Běhy na střední a dlouhé tratě. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2000. 288 s.

MILLEROVÁ, V. a kol. Běhy na krátké tratě. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2002. 288 s. ISBN 80-7033-570-X

VELEBIL, V. a kol. Atletické skoky. 1.vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2002. 114 s. ISBN 80-7033-769-9.

ŠIMON, J. aj. Atletické vrhy a hody. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2004. 234 s. ISBN 80-7033-815-6

RYBA, J. a kol. Atletické víceboje. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2002. 179 s. ISBN 80-7033-584-X

VINDUSKOVA, J. Repetitorium - specializace atletika. El. Učební text. Praha : Trenérský institut (ESF), 2007. 36 s.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Požadavky na zápočet:

záznamy tréninku a soutěží

seminární práce

vědomostní test

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Přednášky:

1. Vývoj atletiky (soutěže, výkony, trénink)

2. - 3. Řízení atletického tréninku

4. - 5. Diagnostika trénovanosti atleta

6. - 7. Hodnocení tréninkového zatížení atleta

Semináře:

8. - 9. Sledování a analýza tréninkového procesu atletů u vybraných trenérů (dle užší specializace)

10. - 11. Sledování a analýza jednání závodníka a trenéra při atletické soutěži

12. - 14. Semináře k analýze tréninku a soutěží

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html