SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Specialization 3 - Athletics -Walking - PATL097N
Title: Sportovní specializace 3 - atletika - chůze /TR/
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:6/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Co-requisite : PATL084N, PATL086N
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Předmět je povinně volitelný pro studenty nMgr. studia TVS, profilující pro studenty, kteří zvolí směr studia sportovní specializace - atletika. Předmět zahrnuje problematiku struktury sportovních výkonů a tréninku chůze na dráze a mimo dráhu. Studující si zdokonalují speciální dovednosti chodců a získávají speciální trenérské vědomosti a dovednosti potřebné pro vedení tréninku chodců na všech výkonnostních úrovních v rozsahu trenéra atletiky II. třídy - chůze.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

MILLEROVÁ, V. aj. Základy atletického tréninku. 1.vyd. Praha : Karolinum, 1994. 82 s. ISBN 80-7066-984-5.

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

LAPKA, M., BRANDEJSKY, P.,KRATOCHVÍL, P., PITÁK, I. Trénink chůze. Studijní materiál (*pdf)

www.ftvs.cuni.cz Praha : ČAS, 2001.

VINDUSKOVA, J. Repetitorium - specializace atletika. El. Učební text. Praha : Trenérský institut (ESF), 2007. 36 s.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Požadavky na zápočet:

záznamy tréninku a soutěží

seminární práce

vědomostní test

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Přednáška:

1. Historie chůze, vývoj techniky a výkonů v chůzi

Cvičení:

2. - 7. Nácvik a zdokonalování techniky chůze, tréninkové prostředky pro rozvoj speciálních schopností

chodce .

Přednášky:

8. Struktura výkonu v chodeckých disciplínách

9. Etapy dlouhodobé přípravy chodce a péče o nadané chodce

11. Trénink chodce, trénink ve vyšších nadmořských výškách

12. Regenerace a pitný režim chodce

Semináře:

13. Analýza a hodnocení techniky chodce

14. Analýza a hodnocení tréninku chodce

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html