SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Athletics I - PATL094
Title: Atletika I
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:6/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
Guarantor: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Incompatibility : PATL089
Interchangeability : PATL089
N//Is incompatible with: PATL089
P//Is pre-requisite for: PATL103
Z//Is interchangeable with: PATL089
Annotation - Czech
Last update: Jiří Krasilov (26.03.2009)
Předmět zahrnuje techniku a didaktiku atletických disciplín učiva pro základní školy. V předmětu se studující učí základům techniky potřebným pro demonstrování atletických disciplín a dále postupům, metodám a organizačním formám pro osvojování a zdokonalování atletických dovedností a pohybových schopností.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Předmět zahrnuje techniku a didaktiku atletických disciplín učiva pro základní školy. V předmětu se studující učí základům techniky potřebným pro demonstrování atletických disciplín a dále postupům, metodám a organizačním formám pro osvojování a zdokonalování atletických dovedností a pohybových schopností.

Literature - Czech
Last update: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (10.03.2010)

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991. http://www.ftvs.cuni.cz/Katedry/ka/Didaktika_skolni_atletiky.zip

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s. http://www.ftvs.cuni.cz/katedry/ka/Zakladyatletiky.pdf

VELEBIL, V., VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Metodika nácviku atletických disciplín.

Praha : Olympia, 2008 (v tisku)

VINDUŠKOVÁ, J. Běžecká abeceda.vmw. Elektronické materiály. Praha : FTVS UK, 2006

http://www.ftvs.cuni.cz/katedry/ka/ABC_BEH.wmv

VINDUSKOVA, J. Skokanská abeceda.vmw. Elektronické materiály. Praha : FTVS UK, 2006

http://www.ftvs.cuni.cz/katedry/ka/ABC_SKOK.wmv

VINDUSKOVA, J., SEGEŤOVÁ, J. Vrhačská abeceda - plný míč.vmw. Elektronické materiály.

Praha : FTVS UK, 2006.

http://www.ftvs.cuni.cz/katedry/ka/ABC_VRH_MIC.wmv

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Požadavky na zápočet:

Modelový výkon: M Ž

I. věk. kat./II. věk. kat. I. věk. kat./II. věk. kat.

skok do dálky 500 m /470 cm 400 cm /370 cm

vrh koulí (7,26 kg) 8,00 m /7,50 m (4 kg) 7,00 m /6,50 m

(3 kg) 8,00 m /7,50 m

(5 kg) 10,00 m /9,50 m

(možnost volby hmotnosti náčiní)

skok do výšky 145 cm /135 cm 120 cm /110 cm

hod míčkem(150 g) - 30 m /25 m

(350 g) 45 m /40 m -

Technika: skok do dálky, skok do výšky, vrh koulí, hod míčkem při modelovém výkonu, běh

Didaktika: písemná příprava na atletické rozcvičení

Vědomostní test

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Přednášky a semináře:

1. - 3. Bezpečnost při atletickém výcviku.

Atletické rozcvičení. Prevence zdravotních obtíží.

Technika a metodika nácviku atletických disciplín: běh, skok do dálky, skok do výšky, vrh koulí, hod

míčkem při modelovém výkonu

Průpravné hry a zdokonalovací cvičení pro začátečníky: běh, skok do dálky, skok do výšky

Základní pravidla pro organizování školních soutěží v atletice

4. - 14. technika a metodika nácviku: běžecké, skokanské a vrhačské abecedy, běh, skok do dálky, skok do výšky,

vrh koulí., hod míčkem.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html