SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Athletic Conditioning Programmes - PATL093N
Title: Atletické kondiční programy
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:6/0 C [weeks/semester]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: 20 / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Comes under: APTNK komb. nav. 1.r. vol.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (23.11.2010)
Předmět je volitelný pro všechny obory navazujícího magisterského studia. Obsah předmětu směřuje k získání poznatků a dovedností ke stavbě individuálního atletického kondičního programu.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

BACKLEY, S., POSPÍŠIL, J. Všeobecný kondiční trénink- Inspirace pro každého. Praha : CASRI, 2004. 50 min.

KORBEL, V. aj. Kondiční příprava (videokazeta). Praha : CASRI-ČAS-FTVS UK, 2002.

KRÁL, J. Fitness katalog 93: Pro sportovní oddíly, fitness centra i domácí cvičení. Praha: PSK Olymp, 1993.

MILLEROVÁ, V., aj. Základy atletického tréninku. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1994.

TVRZNÍK, A., SEGEŤOVÁ, J. Síla pro všechny. 1.vyd. Praha : Grada, 1998. 88 s. ISBN 80-7169-471-1.

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Požadavky na zápočet:

Seminární práce : Atletický kondiční program pro...

Prezentace programu.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Přednášky:

1.- 2. Stavba a řízení atletické kondiční přípravy.

3. Diagnostika kondičních předpokladů.

4. - 6. Individuální atletické kondiční programy (posilovna, terén, stadion)

7. Vědomostní test

Semináře:

8. - 14. prezentace vytvořených programů, jejich rozbor a hodnocení

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html