SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Athletics II - PATL090
Title: Atletika II
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: 150 / 166 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
Guarantor: PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Filip Čermák
RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Mgr. Jan Feher
Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Mgr. Lenka Sontáková
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
P//Is pre-requisite for: PATL091
Z//Is interchangeable with: PATL095
Annotation - Czech
Last update: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (07.01.2009)
Předmět zahrnuje techniku a didaktiku atletických disciplín v rozsahu kategorie žactva pro mimoškolní atletické soutěže. V předmětu se studující učí základům techniky potřebným pro demonstrování atletických disciplín a dále postupům, metodám a organizačním formám pro osvojování a zdokonalování atletických dovedností a pohybových schopností.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Předmět zahrnuje techniku a didaktiku atletických disciplín v rozsahu kategorie žactva pro mimoškolní atletické soutěže. V předmětu se studující učí základům techniky potřebným pro demonstrování atletických disciplín a dále postupům, metodám a organizačním formám pro osvojování a zdokonalování atletických dovedností a pohybových schopností.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991.

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Požadavky na zápočet:

Modelový výkon: M Ž

I. věk. kat./II. věk. kat. I. věk. kat./II. věk. kat

běh na 100 m př. (91,4 cm) 17,5 / 18,5 s -

běh na 60 m př. (76,2 cm) - 12,0 / 13,0 s

hod oštěpem 30 / 26 m 20 / 16 m

3000 m (M) 12:00/13:00 -

1500 m (Ž) - 6:30/7:00

Technika: nízký start, překážkový běh (3 kroky mezi překážkami), hod oštěpem, štafetová předávka, NS

Didaktika: příprava atletické hodiny v terénu (vytrvalost), na nezařízeném hřišti (rychlost)

Vědomostní test

Syllabus - Czech
Last update: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (07.01.2009)

Přednáška

1.- 2. Bezpečnost při atletickém výcviku.

Technika a metodika nácviku atletických disciplín: překážkový běh, štafetový běh, hod oštěpem, atletika v

terénu, atletika na nezařízeném hřišti, atletika v tělocvičně, rozvoj vytrvalosti

Cvičení a semináře

3. - 14. Průpravné hry a zdokonalovací cvičení pro začátečníky: NS, překážkový běh, štafetový běh, hod oštěpem,

informace trojskok, informace kladivo, atletika v terénu, atletika na nezařízeném hřišti, informace chůze.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html