SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Athletics II - PATL090
Title in English: Atletika II
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: 150 / 156 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
Guarantor: PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Filip Čermák
RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Mgr. Jan Feher
Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Is pre-requisite for: PATL091
Is interchangeable with: PATL095
Annotation - Czech
Last update: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (07.01.2009)
Předmět zahrnuje techniku a didaktiku atletických disciplín v rozsahu kategorie žactva pro mimoškolní atletické soutěže. V předmětu se studující učí základům techniky potřebným pro demonstrování atletických disciplín a dále postupům, metodám a organizačním formám pro osvojování a zdokonalování atletických dovedností a pohybových schopností.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Předmět zahrnuje techniku a didaktiku atletických disciplín v rozsahu kategorie žactva pro mimoškolní atletické soutěže. V předmětu se studující učí základům techniky potřebným pro demonstrování atletických disciplín a dále postupům, metodám a organizačním formám pro osvojování a zdokonalování atletických dovedností a pohybových schopností.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991.

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Požadavky na zápočet:

Modelový výkon: M Ž

I. věk. kat./II. věk. kat. I. věk. kat./II. věk. kat

běh na 100 m př. (91,4 cm) 17,5 / 18,5 s -

běh na 60 m př. (76,2 cm) - 12,0 / 13,0 s

hod oštěpem 30 / 26 m 20 / 16 m

3000 m (M) 12:00/13:00 -

1500 m (Ž) - 6:30/7:00

Technika: nízký start, překážkový běh (3 kroky mezi překážkami), hod oštěpem, štafetová předávka, NS

Didaktika: příprava atletické hodiny v terénu (vytrvalost), na nezařízeném hřišti (rychlost)

Vědomostní test

Syllabus - Czech
Last update: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (07.01.2009)

Přednáška

1.- 2. Bezpečnost při atletickém výcviku.

Technika a metodika nácviku atletických disciplín: překážkový běh, štafetový běh, hod oštěpem, atletika v

terénu, atletika na nezařízeném hřišti, atletika v tělocvičně, rozvoj vytrvalosti

Cvičení a semináře

3. - 14. Průpravné hry a zdokonalovací cvičení pro začátečníky: NS, překážkový běh, štafetový běh, hod oštěpem,

informace trojskok, informace kladivo, atletika v terénu, atletika na nezařízeném hřišti, informace chůze.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html