SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Specialization 2 - Athletics - Multicontests - PATL086N
Title: Sportovní specializace 2 - atletika - víceboje /TR/
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:6/0 MC [hours/semester]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Teacher(s): PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
K//Is co-requisite for: PATL099N, PATL097N
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Předmět je povinně volitelný pro studenty nMgr. studia TVS, profilující pro studenty směru sportovní specializace - atletika. Předmět zahrnuje problematiku struktury sportovních výkonů v atletických vícebojích, obsahu a stavby tréninku atletických vícebojů. Studující si zdokonalují speciální dovednosti vícebojařů a získávají znalosti a dovednosti v rozsahu trenér atletiky II. třídy - víceboje

Literature - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

RYBA, J. a kol. Atletické víceboje. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2002. 179 s. ISBN 80-7033-584-X

VINDUŠKOVÁ, J., KOUKAL, J. Trénink vícebojů. IN VINDUŠKOVÁ, J. (editor) Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. s. 269-283. ISBN 80-7033-770-2.

KRÁTKÝ, P., VINDUŠKOVÁ, J. Performance Development Trends in the Decathlon [Tendence ve vývoji výkonnosti v desetiboji]. In VINDUŠKOVÁ, J. (editor) Combined Events [Víceboje]. High Level Coaching Seminar. Prague 27-30 September 2002. Praha : ČAS, 2002 s. 43-50.

VINDUŠKOVÁ, J. Brief Outline of Training for Combined-Event Athletes - Girls [Stručný nástin

tréninku vícebojařek]. In VINDUŠKOVÁ, J. (editor) Combined Events [Víceboje]. High Level

Coaching Seminar. Prague 27-30 September 2002. Praha : ČAS, 2002. s. 78 - 86.

VINDUSKOVA, J. Repetitorium - specializace atletika. El. Učební text. Praha : Trenérský institut (ESF), 2007. 36 s.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Požadavky na zápočet:

Technika:

speciální cvičení vícebojaře

Teorie:

seminární práce

vědomostní test

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Cvičení:

1. - 7. Technika, didaktika, tréninkové prostředky jednotlivých disciplín vícebojů.

Přednášky:

8. Vývoj atletických vícebojů

9. Struktura vícebojařských výkonů

10. Trénink vícebojů

11. - 12. Analýza techniky disciplín vícebojů

13. - 14. Analýza tréninku vícebojů

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Požadavky na vstupní úroveň dovedností:

M Ž

desetiboj 5200-4500-3900

sedmiboj 3500-3000-2600

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html