SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Specialization 1 - Athletics - Running - PATL084N
Title: Sportovní specializace 1 - atletika - běhy /TR/
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:6/0 MC [hours/semester]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
K//Is co-requisite for: PATL097N, PATL099N
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Předmět je povinně volitelný pro studenty nMgr. studia TVS, profilující pro studenta. kteří zvolí směr studia sportovní specializace - atůetika. Předmět zahrnuje problematiku struktury sportovních výkonů v bězích na střední a dlouhé tratě, obsahu a stavby tréninku běhů na střední a dlouhé tratě. Studující si zdokonalují speciální dovednosti středotraťařů a vytrvalců, získávají vědomosti a dovednosti trenéra atletiky II. třídy - běhy

Literature - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

KUČERA, V., TRUKSA, Z. Běhy na střední a dlouhé tratě. Praha : Olympia, 2000. Atletika.

MORAVEC, P. Trénink běžeckých disciplín. IN VINDUŠKOVÁ, J. (editor) Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. s. 150 - 180. ISBN 80-7033-770-2.

BACKLEY, S., POSPÍŠIL, J. Všeobecný kondiční trénink- Inspirace pro každého. Praha : CASRI, 2004. 50 min.

KORBEL, V. aj. Kondiční příprava (videokazeta). Praha : CASRI-ČAS-FTVS UK, 2002.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Požadavky na zápočet:

Modelové výkony: M Ž

800 m 2:22,0 2:50,0

Technika:

běh - speciální průpravná cvičení a technika při výkonu

rozhodování

Teorie:

seminární práce

vědomostní test

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Cvičení:

1. - 7. Technika a didaktika běhů, příklady speciálních tréninkových prostředků a metod tréninku běžců. Rozhodování v běžeckých disciplínách při atletických soutěžích.

Přednášky:

8. Struktura výkonů v běžeckých disciplínách.

9. Technika a didaktika běhu.

10.- 12. Trénink trénink střeďotraťařů a vytrvalců

13. Analýza techniky a didaktiky běhů

14. Analýza tréninku běžců.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html