SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Didactics of Athletics - PATL082N
Title: Didaktika atletiky
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:0/6 C+Ex [hours/semester]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
Guarantor: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Classification: Sport and Physical Education > Special Core Subjects
Incompatibility : PATL081N
Interchangeability : PATL081N
Annotation -
Last update: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (28.02.2008)
The course encompasses student teaching aimed at school track and field athletics and sport training in general. The theory covers school athletics and sport training issues. In their teaching presentation students demonstrate their knowledge of training methods improving performance technique in all individual events that make up combined events, and, methods improving special skills in combined events.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991.

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s.

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

VINDUŠKOVÁ, J., KAPLAN, A. a METELKOVÁ, T. Atletika: Pro II. stupeň základních škol. 1.vyd. Praha: NS Svoboda, 1998.

VINDUSKOVA, J. Repetitorium - specializace atletika. El. Učební text. Praha : Trenérský institut (ESF), 2007. 36 s.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Požadavky na zápočet

Písemné přípravy (3x)

Didaktický výstup

Požadavky na zkoušku:

zkouška z techniky - imitační cvičení

vědomostní test

ústní zkouška

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Přednášky:

1.- 7. Historie atletiky. Technika a didaktika atletiky. Atletika ve školní tělesné výchově. Trénink mládeže v atletických oddílech a školních sportovních klubech. Školní atletické soutěže.

Cvičení:

8. - 14. Pedagogická praxe studentů: didaktika koordinačně náročnějších disciplín, školní atletické hodiny

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html