SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Fitness Training Practice 3 - PATL079TSA
Title: Praxe kondiční přípravy 3
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 1/2 C [hours/semester]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Explanation: Pouze pro Trenérskou školu!!!
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jiří Kolář (20.06.2019)
Posluchači se seznamují v rámci praktických lekcí se základy a obecnými principy rekondice sportovce po zranění. Studenti si vytváří ucelený přehled využití cvičení v rekondičním tréninku. Získávají teoretické znalosti i praktické zkušenosti z oblasti řízení kondičního a rekondičního tréninku sportovce po zranění a jsou vedeni k možné aplikaci u různých typů zranění.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html