SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Strengthening practice - PATL078TSA
Title: Praxe posilování
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 1/2 C [hours/semester]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Explanation: Pouze pro Trenérskou školu!!!
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jiří Kolář (20.06.2019)
Předmět se zabývá zásadami a principy silového rozvoje velkých svalových skupin, ukazuje rozdíly v praktickém použití jednotlivých silových metod u základních silových cvičení (bez náčiní i s náčiním) u vytrvalostní, maximální a rychlé síly. Praxe je rovněž zaměřena na metodiku nácviku vybraných komplexních cvičení, jako jsou výrazy, přemístění, trhy atd. Zdůrazníme si základní rozdíly rozvoje silových schopností u dětí a dospělých. Rozsah 6 hodin (2 teorie + 4 praxe).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html