SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Fitness training in sports games - PATL077TSA
Title: Trénink kondice ve sportovních hrách
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 3/3 C [hours/semester]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Explanation: Pouze pro Trenérskou školu!!!
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jiří Kolář (15.02.2019)
Cílem předmětu je získat nejnovější teoretické poznatky a praktické zkušenosti z oblasti kondiční přípravy hráče ve sportovních hrách. Důraz je kladen na pochopení a propojení (transfer) elementů kondičního tréninku do systému sportovního tréninku s cílem optimalizace herního výkonu jednotlivce i družstva.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html