SubjectsSubjects(version: 908)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Fitness training in sports games - PATL077TSA
Title: Trénink kondice ve sportovních hrách
Guaranteed by: Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/3, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Explanation: Pouze pro Trenérskou školu!!!
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jiří Kolář (15.02.2019)
Cílem předmětu je získat nejnovější teoretické poznatky a praktické zkušenosti z oblasti kondiční přípravy hráče ve sportovních hrách. Důraz je kladen na pochopení a propojení (transfer) elementů kondičního tréninku do systému sportovního tréninku s cílem optimalizace herního výkonu jednotlivce i družstva.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html