Specialization IV - Athletics Jumps - PATL077
Title: Sportovní specializace IV - atletika - skoky /TR/
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / 20 (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Co-requisite : PATL042, PATL069
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (23.11.2010)
Předmět je povinně volitelný pro studenty bakalářského studia TVS, profilující pro studenty, kteří zvolí směr studia sportovní specializace - atletika. Předmět zahrnuje problematiku struktury sportovních výkonů ve skokanských disciplínách, obsahu a stavby tréninku skoků. Studující si zdokonalují speciální dovednosti skokanů, získají vědomosti a dovednosti trenérů atletiky II. třídy - skoky
Literature - Czech
Last update: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (26.02.2008)

Literatura :

1. VELEBIL, V. a kol. Atletické skoky. 1.vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2002. 114 s. ISBN 80-7033-769-9.

2. VINDUŠKOVÁ, J., KOUKAL, J. Trénink skoku do dálky a trojskoku. IN VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. s. 193-201. ISBN 80-7033-770-2.

3. VELEBIL, V. Trénink skoku do výšky. IN VINDUŠKOVÁ, J. (editor)aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. s. 202-212. ISBN 80-7033-770-2.

4. KRÁTKÝ, P. Trénink skoku o tyči. IN VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. s. 213-220. ISBN 80-7033-770-2.

5. VINDUŠKOVÁ, J., KRÁTKÝ, P. Skoky. (videokazeta). Praha : CASRI-ČAS-FTVS UK, 2003. 69 min

6. JONATH, U., u.a. Leichtathletik 2. Springen. 1. Auf. Reinbek bei Hamburg : Rohwolt, 1995.

7. JACOBY, E., FRALEY, B., at all. Complete Book of Jumps. Champaign : Human Kinetics, 1995.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (26.02.2008)

Požadavky na zápočet a zkoušku:

Modelové výkony

muži I muži II ženy I ženy II

Skok daleký 5,40 5,00 4,30 4,00

Trojskok 11,20 10,50 9,20 8,50

Skok do výšky 1,55 1,45 1,30 1,20

Skok o tyči 2,50 2,20 2,00 1,80

Technika:

speciální skokanská cvičení

technika při výkonu

rozhodování

Teorie:

seminární práce

vědomostní test

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Přednášky:

1. Struktura výkonu ve skokanských disciplínách

Cvičení:

2. - 7. Technika a didaktika skokanských disciplín

Přednášky

8. Technika a didaktika skokanských disciplín

9. Trénink skokanských disciplín

Semináře

10. -11. Analýza techniky skokanských disciplín

12. - 13. Analýza tréninku skokanských disciplín

14. Organizace a rozhodování skokanských disciplín