SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Conditioning II - PATL076LHA
Title: Kondiční příprava II
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2017
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 12/1 C [hours/semester]
Extent per academic year: 24 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PaedDr. Tomáš Gnad
PaedDr. Martin Tůma, Ph.D.
PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Jiří Kolář (21.02.2018)

1. BACKLEY, S., POSPÍŠIL, J. Všeobecný kondiční trénink- Inspirace pro každého. Praha : CASRI, 2004. 50 min.

2. KORBEL, V. aj. Kondiční příprava (videokazeta). Praha : CASRI-ČAS-FTVS UK, 2002.

3. MILLEROVÁ, V., aj. Základy atletického tréninku. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994.

4. VINDUŠKOVÁ, J. (editor) Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html