SubjectsSubjects(version: 908)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Conditioning - PATL075TSA
Title: Kondiční příprava
Guaranteed by: Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Explanation: Pouze pro Trenérskou školu!!!
Note: you can enroll for the course repeatedly
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Jiří Kolář (12.09.2017)

1. BACKLEY, S., POSPÍŠIL, J. Všeobecný kondiční trénink- Inspirace pro každého. Praha : CASRI, 2004. 50 min.

2. KORBEL, V. aj. Kondiční příprava (videokazeta). Praha : CASRI-ČAS-FTVS UK, 2002.

3. MILLEROVÁ, V., aj. Základy atletického tréninku. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994.

4. VINDUŠKOVÁ, J. (editor) Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html