SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Conditioning for rescuers - PATL075
Title: Kondiční příprava pro záchranáře
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: 50 / 25 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
Teacher(s): PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. David Vondrášek (18.01.2018)
V předmětu studenti získávají teoretické základy pro organizaci pohybových programů zaměřených na rozvoj tělesné zdatnosti a praktické zkušenosti z aplikace tréninkových metod atletiky a plavání.
Literature - Czech
Last update: Mgr. David Vondrášek (18.01.2018)

BACKLEY, S., POSPÍŠIL, J. Všeobecný kondiční trénink - Inspirace pro každého. Praha: CASRI, 2004, 50 min.

ČECHOVSKÁ, I. Budování, rozvoj a udržování plavecké kondice pro vodní záchranáře. Bazén a sauna. Příloha Záchranář, 2002, roč. 9, č. 3/4. s. 2-5.

ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 1. vyd. Praha: Grada, 2001, 132 s. ISBN 80-247-9049-1.

ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V., MILEROVÁ, H. Aquafitness. Praha: Grada, 2003.

ISBN 80-247-9049-1.

ČECHOVSKÁ, I., JURÁK, D., POKORNÁ, J. Pohybový trénink ve vodě. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-1948-4.

KORBEL, V. aj. Kondiční příprava (videokazeta). Praha: CASRI-ČAS-FTVS UK, 2002, 70 min.

MILLEROVÁ, V. aj. Základy atletického tréninku. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994.

VINDUŠKOVÁ, J. (Ed.) Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Praha: Olympia, 2003, 284 s.

ISBN 80-7033-770-2.

JEBAVÝ, R., HOJKA, V., KAPLAN, A. Rozcvičení ve sportu. Praha: Grada, 2014. 216s. ISBN 978-80-247-4525-1

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. David Vondrášek (18.01.2018)

Aktivní účast studenta na výuce z 85 %.

Vědomostní test

Didaktické výstupy k organizaci pohybového tréninku ve vodě.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. David Vondrášek (18.01.2018)

Atletika - přednášky a cvičení:

1.- 7. Rozvoj rychlostních, silových, vytrvalostních, koordinačních schopností a pohyblivosti atletickými tréninkovými prostředky, uplatňování adekvátních tréninkových metod a forem

Plavání - přednášky a cvičení:

8. Zásady pohybového tréninku ve vodě

9. Řízení zatěžování ve vodě

10. Organizace pohybového tréninku ve vodě, tréninkové metody

11. Pohybový trénink ve vodě zaměřený k rozvoji tělesné zdatnosti

12. Pohybový trénink ve vodě jako rekondice

13. Pohybový trénink ve vodě v regeneraci

14. Didaktické výstupy studentů, zápočet

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html