SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Specialization III - Athletics - Throws - PATL070
Title: Sportovní specializace III - atletika - vrhy /TR/
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (24)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Comes under: OO_TVS prez. bc. 2.r. vol
Co-requisite : PATL042
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (23.11.2010)
Předmět je povinně volitelný pro studenty jednooborového TVS, profilující pro studenty, kteří zvolí směr studia sportovní specializace - atletika. Předmět zahrnuje problematiku struktury výkonu a tréninku ve vrhačských disciplínách. Studující si zdokonalují speciální dovednosti ve vrhačských disciplínách a získávají trenérské dovednosti v rozsahu trenér atletiky II. třídy - vrhy.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

ŠIMON, J., FRIDRICH, J., SEGEŤOVÁ, J. Vrh koulí. IN ŠIMON, J. aj. Atletické vrhy a hody. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2004. s. 85 - 130. ISBN 80-7033-815-6

ŠIMON, J., MATOUŠEK, M., STUDNIČKA, P., HORÁK, M. Hod kladivem. IN ŠIMON, J. aj. Atletické vrhy a hody. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2004. s. 131 - 151. ISBN 80-7033-815-6

ŠIMON, J., ŠILHAVÝ, J. Hod diskem. IN ŠIMON, J. aj. Atletické vrhy a hody. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2004. s. 152 - 177. ISBN 80-7033-815-6

ŠIMON, J. Hod oštěpem. IN ŠIMON, J. aj. Atletické vrhy a hody. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2004. s. 177 - 223. ISBN 80-7033-815

SEGEŤOVÁ, J. aj. Vrhy - hody (videokazeta). Praha : CASRI-ČAS-FTVS UK, 2003. 78 min

VINDUSKOVA, J., SEGEŤOVÁ, J. Vrhačská abeceda - plný míč.vmw. Elektronické materiály. Praha : FTVS UK, 2006

VINDUSKOVA, J. Repetitorium - specializace atletika. El. Učební text. Praha : Trenérský institut (ESF), 2007. 36 s.

JONATH, U., u.a. Leichtathletik 3. Werfen und Mehrkamf. 1.Auf. Reinbek bei Hamburg : Rohwolt, 1995.

ROGERS, J. L. (editor) USA Track and Field Coaching Manual. First edition. Champaign : Human Kinetics, 2000. 316 s. ISBN0-88011-604-8

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Požadavky na zápočet:

Modelový výkon: muži I muži II ženy I ženy II

vrh koulí 9,00 8,20 7,80 7,20

hod diskem 26,00 22,00 23,00 20,00

hod oštěpem 36,00 32,00 25,00 20,00

Technika:

speciální vrhačská cvičení

rozhodování

Teorie:

Seminární práce 3x: Analýza techniky vrhačské disciplíny z kinogramu mladého a vrcholového vrhače

Rozbor sledovaných vrhačských tréninků

Vědomostní test

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Přednášky:

1. Struktura sportovního výkonu vrhačských disciplín a specializované problémy techniky vrhačských

disciplín

2. Trénink vrhačských disciplín

3. - 7. Analýza techniky, didaktiky a tréninku vrhačských disciplín

Cvičení:

8. - 14. Speciální průpravná cvičení a tréninkové prostředky ve vrhačských disciplínách (s analýzou

techniky). Rozhodování ve vrhačských disciplínách při atletických soutěžích.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html