SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Adapted Athletics - PATL068
Title: Atletika OSP
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6 C [hours/semester]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jan Feher
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Petr Krátký (18.01.2011)
Předmět je povinně volitelný pro studenty TVS, kteří zvolili směr studia TVS OSP a volitelný pro studenty oboru TVS OSP. Předmět obsahuje techniku a didaktiku atletických disciplín pro různé druhy a stupně postižení. Studenti získají dílčí znalosti z pravidel aplikované atletiky potřebné k organizování soutěží pro zdravotně postižené a informace o seniorských atletických aktivitách.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991.

ČERMÁK, K., KRÁL, T. Úprava didaktiky školní atletiky podle Dostála a Velebila pro zrakově postižené. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1997.

KÁBELE, J. Sport vozíčkářů. Praha, Olympia, 1992.

ŠIMON, J., aj. Atletika: Historie, organizace, pravidla atletiky, soutěže, závody. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1997.

VINDUŠKOVÁ, J., KAPLAN, A. a METELKOVÁ, T. Atletika. Edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11 - 15letých žáků. 1.vyd. Praha: NS Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0528-8

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Požadavky na zápočet:

Vědomostní test

Běh 60 m s vodičem, skok do dálky (bez zrakové kontroly), hod oštěpem, diskem a vrh koulí s fixovanou dolní polovinou těla, skok do výšky (jednonož)

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Petr Krátký (18.01.2011)

Obsah výuky:

1. konzultace (teorie):

Specifičnost pohybového jednání u zdravotně postižených při nácviku a zdokonalování techniky disciplín

aplikované atletiky.

Charakteristika a klasifikace zdravotně postižených atletů.

Pravidla aplikované atletiky a systém atletických soutěží pro zdravotně postižené.

2. - 3. konzultace (cvičení):

Průprava a nácvik běhu, jízdy, startů, skoků, hodů u nevidomých, vozíčkářů, amputářů a DMO.

Průprava a nácvik sportovní chůze s holemi.

Požadavky na zápočet:

Vědomostní test

Aplikované dovednosti : NS s trasérem, skok do dálky (bez zrakové kontroly), hod oštěpem, diskem a vrh koulí s fixovanou dolní polovinou těla, skok do výšky (jednonož)

Seminární práce: Tvorba kinogramu a popis uzlové fáze pohybu zdravotně postiženého sportovce

Organizace a rozhodování

Literatura:

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991.

ČERMÁK, K., KRÁL, T. Úprava didaktiky školní atletiky podle Dostála a Velebila pro zrakově postižené. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1997.

KÁBELE, J. Sport vozíčkářů. Praha, Olympia, 1992.

ŠIMON, J., aj. Atletika: Historie, organizace, pravidla atletiky, soutěže, závody. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1997.

VINDUŠKOVÁ, J., KAPLAN, A. a METELKOVÁ, T. Atletika. Edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11 - 15letých žáků. 1.vyd. Praha: NS Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0528-8.

ZÁBRANSKÁ, P. Pravidla atletiky pro tělesně postižené sportovce se zvláštním zřetelem pro nevidomé. Praha , 2001. Diplomová práce na UK FTVS. Vedoucí práce Jiří Šimon.

DÝROVÁ, J., LEPKOVÁ, H. a kol. Kardiofitness-vytrvalostní aktivity v každém věku. 1.vyd. Praha: Grada,2008. 187s. ISBN 978-80-247-2273-3.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html