Athletic competition and refereeing - PATL064
Title: Atletické soutěže a jejich rozhodování
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:6/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Comes under: APTVK komb. bc. 1.r. volit.
TVS KS bc. 1.r. volit.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (23.11.2010)
Předmět je volitelný pro všechny obory a směry studia. Obsah předmětu je rozdělen do tří částí. V prvních dvou částech si studenti získají vědomosti o organizaci atletických soutěžích. Třetí část je věnována atletickým pravidlům a činnosti rozhodčího atletiky.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (04.02.2020)

Pravidla atletiky - nejnovější překlad pravidel IAAF ve znění příručky Handbook. Handbook vychází každoročně.

https://www.atletika.cz/_sys_/FileStorage/download/15/14976/p2018-technicka-pravidla-f9.pdf

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (04.02.2020)

Požadavky na zápočet:

Rozhodování na atletických závodech

Test z pravidel

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Přednášky:

1. - 6. Atletické soutěže, jejich organizace a pořádání.

Výklad atletických pravidel včetně pravidel pro handicapované. Rozhodčí atletiky. Atletická pravidla u

skupin atletických disciplín

7. Test z pravidel atletiky.

Cvičení:

8. - 14. Didaktická praxe rozhodování