SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Athletic training - PATL058
Title: Kurz atletického tréninku
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:5/0 C [days/semester]
Extent per academic year: 5 [days]
Capacity: unknown / unknown (72)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Comes under: APTV komb. bc. 2.r. v.
APTV prez. bc. 2.r. vol.
APTVK komb. bc. 1.r. volit.
APTVP prez. bc. 1.r. volit.
Management bc. 3.r. volit.
OO_TVS prez. bc. 2.r. vol
TVS prez. bc. jednoobor 2.r. volit.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (04.04.2013)
Kurz je určen studentům TVS, kteří mají zájem o řízené zdokonalování v atletice. Kurz představuje týdenní tréninkový mikrocyklus, ve kterém se studenti zdokonalují techniku vybraných atletických disciplín a prohlubují své znalosti o jejich didaktice i metodice tréninku. Kurz zahrnuje výuku vybraných metod testování, používaných v atletice a vlastní testování. Součástí kurzu jsou pedagogické výstupy studentů. V kurzu probíhá praktikum videonalýzy.
Aim of the course
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

The course is intended for students of PES who are interested in guided athletic training. During the one week training microcycle the students will prepare for the final practical athletics exam - combined events. The course includes student coaching. Students will practice videoanalysis for technique assesment.

Literature -
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

CARR, G. A. Fundamentals of Track and Field. 2nd ed.. Champaign : Human Kinetics, 1999. ISBN 0-7360-0008-9. 285 p.

SHEPHERD, J. The Compete Guide to Sports Traning. London : A&C Black, 2006. ISBN- 10 0 713678356. 224 p.

TRKAL, V. Bodovací tabulky pro atletické víceboje [Scoring tables - Combined Events]. 1st ed. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 195 p.

Requirements to the exam -
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Credit requirements:

Technique assesment (video)

Organisation Kids athletics

100% attendance

Syllabus -
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Practicals:

traning disciplins of combined events

technical improvement

specific strength development

recovery and prevention of injury

students coaching

Seminars:

Technique assesment (video)

Coaching style assesment

Lecture:

Combined Events Training and Competing

Kids Athletics

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html