SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Athletic conditioning - course - PATL053
Title: Kurz kondičního atletického tréninku (LS)
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:5/0 C [days/semester]
Extent per academic year: 5 [days]
Capacity: unknown / unknown (72)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Mgr. Jan Feher
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Comes under: APTVK komb. bc. 1.r. volit.
APTVP prez. bc. 1.r. volit.
Fyzioterapie bc. 1.r. volit.
TVS KS bc. 1.r. volit.
TVS prez. bc. jednoobor 1.r. volit.
TVS VT bc. prez. 1.r. volit.
TVS VT komb. 1.r. volit.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (04.04.2013)
Kurz je určen primárně studentům TVS, kteří mají zájem o řízené zdokonalování v atletice. Kurz představuje týdenní tréninkový mikrocyklus, ve kterém studenti rozvíjí své všeobecné kondiční předpoklady a zvyšují atletické dovednosti ve vybraných atletických disciplínách. Současně si prohlubují své znalosti o metodice tréninku těchto disciplín a metodice jejich nácviku. V rámci kurzu se posluchači seznámí se základními testy k ověření úrovně kondice a s využitím vidoanalýzy v tréninku i ve výuce.
Aim of the course
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

The course is intended for students who are interested in guided athletic training. During one week training microcycle the students will develop their level of fitness and improve their athletic abilities needed to fulfil the practical credit requirements of Athletics I and II. Students will also practice the testing of motor capacities.

Literature -
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

CARR, G. A. Fundamentals of Track and Field. 2nd ed.. Champaign : Human Kinetics, 1999. ISBN 0-7360-0008-9. 285 p.

SHEPHERD, J. The Compete Guide to Sports Traning. London : A&C Black, 2006. ISBN- 10 0 713678356. 224 p.

MĚKOTA, K., aj. UNIFITTEST (6-60) Příručka pro manuální a počítačové hodnocení základní motorické výkonnosti a vybraných charakteristik tělesné stavby mládeže a dospělých v České republice[manual]. Praha: Univerzita Karlova, 2002. ISBN 80-86317-18-8. 65 p.

Requirements to the exam -
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Credit requirements:

Technique assesment (video)

Testing (Unifit test)

100% attendance

Syllabus -
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (26.03.2013)

Practicals:

Conditioning for Track and Field disciplines

Training of technique in the field events

Speed development

Strength development

Endurance development

Recovery and prevention of injury,

Seminars:

Technique Assesment

Testing of motor capacity

Kids athletics

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html