SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Basic Athletics - PATL044
Title: Základy atletiky
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
Guarantor: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (17.04.2008)
Studenti se seznamují se základními atletickými dovednostmi a se základy techniky atletických disciplín. Součástí předmětu je samostatná organizace atletické soutěže.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Předmět je povinný pro studenty oboru Management TVS. V předmětu jsou studenti seznamováni se základy atletiky. Získají vědomosti o bezpečnosti při atletickém výcviku, o atletickém rozcvičení, o prevenci zdravotních potíží. Předmět zahrnuje základy techniky a pravidel běžeckých, skokanských a vrhačských disciplín. Dále jsou studující seznámeni s tréninkovými prostředky a metodami rozvoje obecné vytrvalosti a rychlostních schopností. Studenti jsou seznámeni s organizací soutěží v atletice, organizují a účastní se modelového závodu.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991.

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s.

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

Pravidla atletiky 2010. Praha : Olympia, 2010. ISBN 80-7376-210-0

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Požadavky na zápočet:

Aktivní účast na výuce, organizace atletické soutěže.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Cvičení:

1.-2. Bezpečnost při atletickém výcviku. Atletické rozcvičení. Prevence zdravotních obtíží.

3.-4. Základy techniky a pravidel atletických disciplín

5. Atletické hry

6. Tréninkové prostředky pro rozvoj rychlosti, síly a vytrvalosti

7. Organizace atletické soutěže

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html