SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Sports Specialization I - Athletics - Pupils - PATL042
Title: Sportovní specializace I - atletika - žactvo /TR/
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2016
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (36)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
K//Is co-requisite for: PATL069, PATL077, PATL070
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: LAZANKOK (15.06.2016)
Předmět je povinně volitelný pro studenty oboru TVS, profilující pro studenty, kteří zvolí směr studia sportovní specializace, pokud zvolí specializaci atletika. Studenti získají základní poznatky o cvičení dětí v atletických přípravkách a o tréninku nejmladšího žactva. Studenti jsou seznámeni s metodikou nácviku atletických disciplín u dětí - začátečníků. Studenti mohou uplatnit své vědomosti a dovednosti jako cvičitelé v atletických přípravkách. Při členství v atletickém oddíle mohou požádat po splnění zápočtových požadavků o průkaz trenéra atletiky IV. třídy. Studenti získávají trenérské dovednosti v rozsahu kvalifikace Trenér atletiky II. třídy - žactvo, o kterou mohou požádat po dokončení bakalářských studií TVS.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

VINDUŠKOVÁ, J., KAPLAN, A., METELKOVÁ, T. Atletika (Edice metodických listů pro školní a mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11-15 žáků). 1.vyd. Praha : Svoboda, 1998. 64 s. ISBN 80-205-0528-8.

KAPLAN, A., BARTŮNĚK, D., NEUMAN, J. Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti i pod střechou. Praha : Portál, 2003.149 s. ISBN 80-7178-785-X

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

KAPLAN, A., VÁLKOVÁ, N. Atletika pro děti jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha : Olympia, 2009

Atletika pro děti

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Požadavky na zápočet:

Technika: přeběh malých překážek, skok do výšky nůžkami, opakované dálkařské odrazy přes kužele, hod

raketkou (vše oboustranně)

Seminární práce - zásobník cvičení a her pro nejmladší žactvo

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Přednášky:

1. - 7. Cvičení dětí v atletických přípravkách. Trénink nejmladšího žactva. Sprinty a překážky v etapě

základního tréninku. Běhy a chůze v etapě základního tréninku. Skoky v etapě základního tréninku.

Hody a vrhy v základní etapě tréninku. Atletické soutěže dětí a nejmladšího žactva.

Cvičení:

8. - 14. Průprava a hry se sprintem a překážkami. Průprava a běžecké hry. Průprava a skokanské hry.

Házíme a vrháme všemi způsoby. Atletické štafetové hry. Atletické cvičiště pro nejmenší. Zkouška

koordinace.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html