SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Athletic conditioning - course - PATL041
Title: Kurz kondičního atletického treninku (ZS)
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2016
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:5/0 C [days/semester]
Extent per academic year: 5 [days]
Capacity: unknown / unknown (44)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Radka Bačáková, Ph.D.
Mgr. Jan Feher
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Comes under: APTVK komb. bc. 1.r. volit.
APTVP prez. bc. 1.r. volit.
CIZINCI ERASMUS Bc
CIZINCI ERASMUS Bc TVSS_AJ
FYZIOE ERASMUS
Fyzioterapie bc. cizinci 3.r. vol.
Fyzioterapie bc. cïzinci 1.r. v
Fyzioterapie bc. 1.r. volit.
Fyzioterapie nav. 1.r. volit. CIZ
Fyzioterapie nav. 2.r. volit. CIZ
TVS KS bc. 1.r. volit.
TVS prez. bc. jednoobor 1.r. volit.
TVS prez. bc. jednoobor 3.r. pv
TVS VT bc. prez. 1.r. volit.
TVS VT komb. 1.r. volit.
TVSC prez. bc ciz. volit.
TVSC prez. bc. jednoobor 1.r. pv
TVSC prez. bc. jednoobor 2.r. pv
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (09.09.2016)
Předmět je určen studentům TVS všech směrů studia. Studenti získají především praktické zkušenosti a znalosti o rozvoji základních kondičních schopností v zimních horských podmínkách. Zvyšují si vlastní kondici a získávají praktické dovednosti s organizováním podobných kurzů.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (01.10.2019)

1. KORBEL, V. Videokazeta Všeobecná kondiční příprava. 1. vyd. Praha: Casri, 2002

2. KAPLAN, A., BARTŮNĚK, D., NEUMAN, J. Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti i pod střechou. Praha: Portál, 2003.149 s. ISBN 80-7178-785-X

3. JEBAVÝ, R., KOVÁŘOVÁ, L., HORČIC, J. Kondiční příprava. Praha: Mladá Fronta, 2019. ISNB 978-80-204-5322-8.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Požadavky na zápočet:

Aktivní účast na kurzu

Syllabus -
Last update: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (01.10.2019)

The course is designed for students of PE studiy programs. Students gain practical knowledge of the development of basic fitness components in winter mountain conditions. Increase their own fitness and gain practical skills in organizing similar courses.�

Exercise will take the form of two or three-phase workouts per day. Their content is oriented to the morning breathing exercises, development of resistance in the form of hardening, complex aerobic mixed and lactate loads, fitness exercise, fitness training using cross-country skiing, stretching and compensation exercises, aerobic activity all day as hikes and gaming activities in a team.�

Participants are advised to have at least a basic level of fitness.�

Individual transportation, cooking each alone in kitchen.�

The price of the course in 1800, - CZK.�

The course takes place in two January dates in the Giant Mountains in Mala Upa. Deadlines are always posted at SIS on the department of Track and Field website. Students login are required to enroll and payment of whole deposit 1800,- CZK�

1. term 20.1.-24.1.2020

2. term 27.1.-31.1.2020

More detailed information is sent to the Department of Track and Field to registered students during a Meeting in Track and Field Department -79th January 2020 12:30 at room UD1-2.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html