SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Muscle strenghtening - PATL018
Title: Atletické posilování
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2016
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:6/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: 20 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > Special Core Subjects
Comes under: APTVK komb. bc. 1.r. volit.
Annotation -
Last update: PhDr. Kateřina Kadlecová (27.10.2004)
Students are informed of the research methods in athletics and athletics-related research literature. Students are introduced to a given research project in both - the laboratory and terrain environment and enhance their computing skills.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Delavier, F. Strength training anatomy. Human kinetics, 2003.

ŠIMON, J. aj. Atletické vrhy a hody. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2004. 234 s. ISBN 80-7033-815-6

ŠIMON, J. Silové schopnosti. In MILLEROVÁ, V., aj. Základy atletického tréninku.1.vyd. Praha : Karolinum,

1994, s. 28 - 39

TVRZNÍK, A., SEGEŤOVÁ, J. Síla pro všechny. 1.vyd. Praha : Grada, 1998. 88 s. ISBN 80-7169-471-1.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Požadavky na zápočet:

Test znalosti učiva

Seminární práce

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Přednáška:

1. Silová příprava v atletickém tréninku

Semináře a cvičení:

2. - 13. Posilování začátečníků, posturální gymnastika kompenzační cvičení v posilovacím tréninku. Objemový

silový trénink. Trénink maximální síly. Trénink rychlé a explosivní síly, plyometrie. Trénink

vytrvalostní síly, kruhový trénink.

14. Test

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html