SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Muscle strenghtening - PATL017
Title: Atletické posilování
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2016
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: 60 / 60 (60)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > Special Core Subjects
Comes under: APTVP prez. bc. 1.r. volit.
OO_TVS prez. bc. 3.r. vol
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (23.11.2010)
Předmět je volitelný pro studenty TVS. Předmět je zaměřen na metodiku atletického posilování různých druhů síly. Studenti získají vědomosti o bezpečnosti při posilování, o rozcvičení před posilovacím tréninkem a o prevenci zdravotních potíží vhodným silovým tréninkem.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

JEBAVÝ, R., ZUMR, T. Posilování s balančními pomůckami. Praha: Grada 2009.

JEBAVÝ, R., HORČIC, J., ZEMANOVÁ, L. Kondiční příprava. [DVD].

Praha:UK FTVS Praha, 2008.

POLIQUIN, CH. Modern trends in strength training: volume 1, sets and reps. Second edition. Charlespoliquin.Net, 2001. 58 s. ISBN 0970197918.

POTVIN, A., BENSON, CH. The Great Balance + Stability Handbook. 2003, ISBN: 0973126205.

STOPPANI, J. Encyclopedia of muscle & strength. First published. Human Kinetics, 2006. ISBN 0736057714.

MANOCCHICA, P. Anatomy of Exercise. A+C Black Publischer Ltd. 2007. ISBN 139780713687217.

REMEDIAS, R. Power training. Rodale Inc. NY, USA 2007. ISBN 139781594865848.

DELAVIER, F. Strength training anatomy. Human kinetics, 2003.

SEGEŤOVÁ, J., Tvrzník, P. Síla pro všechny. Praha: Grada, 1997.

TLAPÁK, P. Tvarování těla pro muže a ženy. Praha: Arsci, 2007. ISBN 978-80-86078-72-4.

ŠIMON, J. aj. Atletické vrhy a hody. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2004. 234 s. ISBN 80-7033-815-6

ŠIMON, J. Silové schopnosti. In MILLEROVÁ, V., aj. Základy atletického tréninku.1.vyd. Praha : Karolinum,

1994, s. 28 - 39

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Požadavky na zápočet:

Test znalosti učiva

Seminární práce

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Přednáška:

1. Silová příprava v atletickém tréninku

Semináře a cvičení:

2. - 13. Posilování začátečníků, posturální gymnastika kompenzační cvičení v posilovacím tréninku. Objemový

silový trénink. Trénink maximální síly. Trénink rychlé a explosivní síly, plyometrie. Trénink

vytrvalostní síly, kruhový trénink.

14. Test

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html