SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Basics of Anatomy and Kinesiology - PABA088TS
Title: Základy anatomie a kineziologie
Guaranteed by: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process:
Hours per week, examination: 16/0 C+Ex [hours/semester]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.
doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jiří Kolář (05.09.2019)
Studenti si osvojí znalosti o kompletní stavbě lidského těla (tkáně, orgány, orgánové soustavy) s větším zaměřením na pohybový aparát a řízení pohybu. Výuka bude zaměřena zejména na praktické využití znalostí v běžné sportovní praxi.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Jiří Kolář (05.09.2019)

ČIHÁK, Radomír. Anatomie 1 - Třetí, upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3817-8.

ČIHÁK, Radomír. Anatomie 2 - Třetí, upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4788-0.

ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3 - Třetí, upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5636-3.

DYLEVSKÝ, Ivan. Základy funkční anatomie člověka. V Praze: České vysoké učení technické, 2013. ISBN 978-80-01-05249-5.

DYLEVSKÝ, Ivan. Kineziologie: základy strukturální kineziologie. Praha: Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-324-0.

DYLEVSKÝ, Ivan. Speciální kineziologie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1648-0.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jiří Kolář (05.09.2019)

Tematické okruhy:

1. Obecný úvod, směry roviny, orientace, názvosloví.

2. Obecná cytologie, histologie a osteologie.

3. Kostra, axiální systém, pánev.

4. Obecná arthrologie. Jednotlivé klouby.

5. Obecná myologie.

6. Svaly HK a DK.

7. Svaly trupu, hlavy a krku.

8. Periferní nervový systém.

9. Srdce a angiologie.

10. Dýchací systém. Mechanika dýchání.

11. Trávicí systém.

12. Močopohlavní systém.

13. Mícha, mozkový kmen. Míšní dráhy.

14. Mozeček, diencephalon, telencephalon, smyslové ústrojí.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html