SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Pathobiomechanics - PABA087NK
Title: Patobiomechanika
Guaranteed by: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0 C+Ex [hours/semester]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
Teacher(s): doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (01.02.2019)
Předmět rozvíjí základní poznatky předmětů biomechaniky. Pozornost je věnována patologickým aspektům biomechaniky pohybového ústrojí, kardiovaskulárního systému, vývojovým vadám a zvláštnostem pohybu seniorů a všech skupin osob se zdravotním postižením.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (01.02.2019)

Povinná literatura:

HAMILL, Joseph a Kathleen KNUTZEN. Biomechanical basis of human movement. 3rd ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams and Wilkins, c2009. ISBN 978-1-4511-0901-6.

HOLZAPFEL, Gerhard A. a Ray W. OGDEN. Mechanics of biological tissue. New York: Springer, 2006. ISBN 3540251944.

KATEDRA ANATOMIE A BIOMECHANIKY. Patobiomechanika a patokineziologie. [online skriptum]. Praha: Univerzita Karlova [cit. 5.1.2018]. Dostupné z:

NIGG, Benno M. a Walter HERZOG, ed. Biomechanics of the musculo-skeletal system. 3rd ed. New Jersey: John Wiley, 2006. ISBN 0-470-01767-8.

Doporučená literatura:

GILBERTOVÁ, Sylva a Oldřich MATOUŠEK. Ergonomie: optimalizace lidské činnosti. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0226-6.

JELEN, Karel a Ivan JAKUBEC, ed. Biomechanical reflection of human hypokinetic stress and its identificators. Prague: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2182-1.

KLENERMAN, Leslie a Bernard WOOD. The human foot. London: Springer Verlag, 2006. ISBN 978-1-84996-961-1.

OTÁHAL, Stanislav, ed. Biomechanics, biofluidics and alternative biomaterial substitutions: Biomechanika, biofluidika a alternativní biomateriálové náhrady. Prague: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006. ISBN 80-86317-40-4.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (01.02.2019)

Tematické okruhy:

1. Diagnostika pohybu osob se zdravotním postižením z hlediska biomechaniky.

2. Zátěžové pole, interakční rozhraní a jejich kvantifikace u osob s amputací.

3. Biomechanika vývojových vad a možnosti jejich prevence.

4. Pohybové modifikace, hendikep a alternativy biomechaniky.

5. Specifika pohybu seniorů.

6. Kvantitativní a kvalitativní podmínky pohybu osob se zdravotním postižením.

7. Konstrukční principy a charakteristiky pomůcek pro osoby se zdravotním postižením.

8. Experiment - pozorování, tzv. objektivizace, chyby, rozlišovací úroveň, citlivost, přesnost; problém detekce a měřitelnosti fyzikálních veličin na živém objektu.

9. Elektrofyziologické metody.

10. Intolerance měkkých tkání vůči dlouhodobé zátěži.

11. Hygienické a profesní normy.

12. Úvod do forenzní a úrazové biomechaniky.

13. Biomechanická a kinesiologická analýza vybraného typu zdravotního postižení.

14. Limity tolerance k mechanické zátěži.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html