SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Injury Biomechanics - PABA086N
Title: Forenzní a úrazová biomechanika
Guaranteed by: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Teacher(s): doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (03.12.2018)
Endogenní a exogenní zátěž organizmu člověka, limity tolerance organizmu na zátěž, metodologie analýzy zátěžového pole, technická a režimová prevence, sportinženýring a jeho úrazová protektivní role, legislativní aspekty forenzní biomechaniky, znalecké posudky a jejich interpretace.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (03.12.2018)

Elektronické skriptum Patobiomechanika a patokineziologie . Vytvořeno v r. 1999, zásadní inovace v roce 2003, dílčí inovace probíhají průběžně. Konkrétně kapitola zaměřená na úrazové děje.

GILBERTOVÁ, S.; MATOUŠEK, O. Ergonomie: optimalizace lidské činnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 239 s. ISBN 80-247-0226-6.

HIRT, M. Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 151 s. ISBN 978-80-247-4308-0.

JELEN, Karel, JAKUBEC, Ivan, ed. Biomechanical reflection of human hypokinetic stress and its identificators. Prague: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2182-1.

HEMPLING, S. K. - U. Schmitt, P. Niederer and F. Walz, Trauma Biomechanics, An Introduction to Accidental Injury, Published by Springer, ISBN 3-540-22299-5. In.: Churchill Livingstone, 2006.

BANGSH, M. Y. H, et al. Trauma, an Engineering Analysis, Springer Verlag, 2005, New York, 2005, ss841, ISN13 978-3-540-36305-7

ADAMEC, J., K. JELEN, P. KUBOVY, F. LOPOT, et al. Forensic biomechanical analysis of falls from height using numerical human body models. Journal of forensic sciences, 2010, 55(6), 1615-1623.

Česky: Forenzní biomechanická analýza pádů z výšky využitím modelů lidského těla.

KIAPOUR, A. M., A. KIAPOUR, V. K. GOEL, C. E. QUATMAN, et al. Uni-directional coupling between tibiofemoral frontal and axial plane rotation supports valgus collapse mechanism of ACL injury. Journal of biomechanics, 2015, 48(10), 1745-1751.

Česky: Jednosměrné propojení tibiofemorální rotace v čelní a axiální rovině podporuje valgozní mechanismus poranění předního zkříženého vazu.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (03.12.2018)

Přednášky:

Odezva organismu na zátěž, Endogenní, sekundární následné procesy.

Principy redukce zátěžového účinku, prevence poškození efekt adaptace a regenerace.

Hyperkinetická zátěž - adaptace a tolerance organismu, režimové a technické prostředky redukce účinků zátěže a prevence traumat.

Hypokinetická zátěž - adaptace a tolerance organismu, režimové a technické prostředky redukce účinků zátěže a prevence traumat.

Impaktní a vibrační zátěž - adaptace a tolerance organismu, režimové a technické prostředky redukce účinků zátěže a prevence traumat.

Sport-inženýring a Rebilitační inženýring, profesní cíle, návaznosti a systém.

Forenzní biomechanika v dopravě a havarijních situacích.

Legislativa a hygienické normy.

Cvičení:

Konstrukční regulativy: ergonomické normy, kategorizace činností, provozní a bezpečnostní normy.

Úrazy pohybového aparátu - základní charakteristika a možnosti úrazové prevence.

Biomechanika traumat hlavy - základní charakteristika a možnosti úrazové prevence.

Úrazy měkkých tkání a orgánů - základní charakteristika a možnosti úrazové prevence.

Praktické řešení analýzy individuálně zadané zátěžové situace (semestrální práce).

Semináře:

laboratoř biomechaniky extrémních zátěží - UK FTVS kat. anatomie a biomechaniky.

exkurze v lab FD ČVUT - crash test.

Přednášky:

Odezva organismu na zátěž, Endogenní, sekundární následné procesy.

Principy redukce zátěžového účinku, prevence poškození efekt adaptace a regenerace.

Hyperkinetická zátěž - adaptace a tolerance organismu, režimové a technické prostředky redukce účinků zátěže a prevence traumat.

Hypokinetická zátěž - adaptace a tolerance organismu, režimové a technické prostředky redukce účinků zátěže a prevence traumat.

Impaktní a vibrační zátěž - adaptace a tolerance organismu, režimové a technické prostředky redukce účinků zátěže a prevence traumat.

Sport-inženýring a Rebilitační inženýring, profesní cíle, návaznosti a systém.

Forenzní biomechanika v dopravě a havarijních situacích.

Legislativa a hygienické normy.

Cvičení:

Konstrukční regulativy: ergonomické normy, kategorizace činností, provozní a bezpečnostní normy.

Úrazy pohybového aparátu - základní charakteristika a možnosti úrazové prevence.

Biomechanika traumat hlavy - základní charakteristika a možnosti úrazové prevence.

Úrazy měkkých tkání a orgánů - základní charakteristika a možnosti úrazové prevence.

Praktické řešení analýzy individuálně zadané zátěžové situace (semestrální práce).

Semináře:

laboratoř biomechaniky extrémních zátěží - UK FTVS kat. anatomie a biomechaniky.

exkurze v lab FD ČVUT - crash test.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html