SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Biomechanics of Locomotor System and Tissues - PABA085N
Title: Biomechanika pohybového systému
Guaranteed by: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
Teacher(s): doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (30.11.2018)
Obsahem předmětu jsou základní témata týkající se struktury a chování pohybového systému člověka, jeho tolerance k intenzivní pohybové zátěži i k hypokinezi. Vybrané problémy patobiomechaniky.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (30.11.2018)

KATEDRA ANATOMIE A BIOMECHANIKY. Patobiomechanika a patokineziologie. [online skriptum]. Praha: Univerzita Karlova [cit. 5.1.2018]. Dostupné z:

GOSWAMI, Tarun. Human Musculoskeletal Biomechanic , InTech, 2012. 254 p. ISBN 978-953-307-638-6, (dostupné na )

KARAS, V., OTÁHAL, S., SUŠANKA, P. Biomechanika tělesných cvičení. 1. vyd. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-20554-2.

JELEN, K., ŠORFOVÁ, M., TLAPÁKOVÁ, E., & BILLICH, R. (et al.). Biomechanical reflection of human hypokinetic stress and its identificators. Praha: Karolinum, 2012, 214 str.. ISBN 9788024621821.

VALENTA, J.; KONVIČKOVÁ, S. Biomechanika člověka - Svalově kosterní systém 1. díl. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1997, 175 s. ISBN 80-01-01565-3.

KNUDSON, D. Fundamentals of biomechanics. Springer Science & Business Media, 2007. ISBN-13: 978-0387493114, ISBN-10: 0387493115.

HAMILL, J., KNUTZEN, Kathleen M. Biomechanical basis of human movement. Lippincott Williams & Wilkins, 2006. ISBN-13: 978-1451177305. ISBN-10: 1451177305.

NIGG, Benno M., HERZOG, W. Biomechanics of the musculo-skeletal system. 3rd Edition John Wiley & Sons, 2007. 686 p. ISBN: 978-0-470-01767-8.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (30.11.2018)

Témata přednášek:

Struktura a chování pohybového systému člověka, jeho podsystémy

Pohybový systém z hlediska reologie

Kosterní systém

Mezilehlé prvky (kloubní spojení, meziobratlové ploténky)

Svalový systém, Hillův tříprvkový model, Hillova rovnice

Podsystémy informační, inervační a řídící

Tolerance pohybového systému na různé druhy zátěže včetně hypokineze

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html