SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Biomechanics of sport - PABA084K
Title: Biomechanika sportu
Guaranteed by: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:16/0 C+Ex [hours/semester]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
Teacher(s): doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
Interchangeability : PABA084
Z//Is interchangeable with: PABA084
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (28.01.2019)
Základní témata týkající se biomechanické charakteristiky sportovního pohybu, biomechanická diagnostika a hodnocení sportovní výkonnosti, principy analýzy sportovní techniky.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (28.01.2019)

KARAS, V., OTÁHAL, S., SUŠANKA, P. Biomechanika tělesných cvičení. 1. vyd. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-20554-2.

JANURA, M. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, 84 s. ISBN 80-244-0644-6.

BARTLETT, Roger. Introduction to sports biomechanics: analysing human movement patterns. 2nd ed. London: Routledge, 2007. ISBN 978-0-415-33993-3.

KNUDSON, Duane. Fundamentals of biomechanics. Springer Science & Business Media, 2007. ISBN-13: 978-0387493114, ISBN-10: 0387493115.

BARTLETT, Roger. Sports biomechanics: reducing injury and improving performance. Routledge, 2002. ISBN 0419184406.

PAYTON, Carl J., BURDEN, Adrian (et al.). Biomechanical evaluation of movement in sport and exercise: the British Association of Sport and Exercise Sciences guide. Routledge, 2017. ISBN-13: 978-0415434690. ISBN-10: 0415434696.

HAMILL, Joseph; KNUTZEN, Kathleen M. Biomechanical basis of human movement. Lippincott Williams & Wilkins, 2006. ISBN-13: 978-1451177305. ISBN-10: 1451177305.

JELEN, K., PŘÍBRAMSKÝ, M., KOHOUTEK, M.. Biomechanika a motorické předpoklady alpských disciplín: Česká škola lyžování. Praha: Univerzita Karlova, 2001. 180 str.. ISBN 80-86317-10-2.

JELEN, K., ŠORFOVÁ, M., TLAPÁKOVÁ, E., & BILLICH, R. (et al.). Biomechanical reflection of human hypokinetic stress and its identificators. Praha: Karolinum, 2012. 214 str. ISBN 9788024621821.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (28.01.2019)

Přednášky:

1. Charakteristika oboru, definice, rozdělení. Základní pojmy, geometrie pohybu člověka

2. Kinematika pohybu člověka.

3. Dynamika pohybu člověka.

4. Energetický aspekt pohybu člověka.

5. Experimentální metody analýzy pohybu člověka, příklady z těl. cvičení.

6. Základy pohybového systému člověka z pohledu reologie.

7. Biomechanické charakteristiky sportovního pohybu (specifika jednotlivých sportovních disciplín)

8. Mechanické interakce člověk - okolí (sportovní nářadí, náčiní apod.)

9. Mechanické interakce člověk - odporové síly prostředí

10. Zpětná vazba v tréninku sportovního pohybu

11. Úrazy a tolerance k pohybové zátěži

12. Zvyšování sportovního výkonu

13. Prevence a ochrana pohybového ústrojí člověka při sportovním pohybu

14. Výzkum a jeho aplikace v oblasti biomechaniky sportů

Semináře:

Řešení základních úloh z kinematické geometrie, dynamiky a pohybového systému člověka s pomocí počítačové techniky.

Návštěva laboratoře Biomechaniky extrémních zátěží. Ukázka testování vybraných biomechanických parametrů, jejich zpracování a interpretace.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html