SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Pathobiomechanics - PABA070N
Title: Patobiomechanika
Guaranteed by: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:12/0 C+Ex [hours/semester]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Teacher(s): Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.
doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (19.11.2010)
Předmět rozvíjí základní poznatky předmětů biomechaniky. Pozornost je věnovaná patologickým aspektům biomechaniky pohybového ústrojí, kardiovaskulárního systému, vývojovým vadám a zvláštnostem pohybu seniorů a všech skupin zdravotně postižených
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (19.11.2010)

Předmět rozvíjí základní poznatky předmětů biomechaniky. Pozornost je věnovaná patologickým aspektům biomechaniky pohybového ústrojí, kardiovaskulárního systému, vývojovým vadám a zvláštnostem pohybu seniorů a všech skupin zdravotně postižených.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (19.11.2010)
Povinná:
1. KLENERMAN, L., WOOD, B. The human foot. Springer - Verlag London Limited, 2006.

2. JELEN, K. Patellar ligament rupture. In BARTHLET, R. Sports biomechanics reducing injury and improvement performance. 1. ed. London, New York : E & FN Spon, 1999. 135 - 138 p. ISBN 0 419 18440 6.

3. KOLÁŘ, V., JELEN, K. Interakční dynamika nohy s ortopedickou vadou při kontaktu s podložkou. In OTÁHAL, S. et al. Biomechanics, biofluidics and alternative biomaterial substitutions. Biomechanika, biofluidika a alternativní biomateriálové náhrady. 1. ed. Praha : Charles University in Prague, FTVS, 2006. 107 p. ISBN 80-86317-40-4.

Doporučená:
1. GERHARD, A., HOLZAPFEL, R., OGDEN, W. Mechanics of biological tissue. Springer - Verlag Berlin Heidelberg, 2006.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (19.11.2010)
Požadavky ke klasifikovanému zápočtu:
Vlastní esej nebo překlad vybraného článku k dané tématice.

Písemný test.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (19.11.2010)

1. Diagnostika pohybu osob se zdravotním postižením z hlediska biomechaniky.

2. Zátěžové pole, interakční rozhraní a jejich kvantifikace u osob s amputací.

3. Biomechanika vývojových vad a možnosti jejich prevence.

4. Pohybové modifikace, hendikep a alternativy biomechaniky.

5. Zvláštnosti pohybu seniorů.

6. Kvantitativní a kvalitativní podmínky pohybu osob se zdravotním postižením.

7. Konstrukční principy a charakteristiky pomůcek pro osoby se zdravotním postižením.

8. Experiment - pozorování, tzv. objektivizace, chyby, rozlišovací úroveň, citlivost, přesnost; problém detekce a měřitelnosti fyzikálních veličin na živém objektu.

9. Elektrofyziologické metody.

10. Intolerance měkkých tkání vůči dlouhodobé zátěži.

11. Problematika diskomfortu, pozornosti a bezpečnosti pohybu.

12. Hygienické a profesní normy.

13. Úvod do forenzní a úrazové biomechaniky.

14. Biomechanická a kinesiologická analýza vybraného typu zdravotního postižení.

15. Limity tolerance k mechanické zátěži a normy NIOSH.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html