SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Pathobiomechanics - PABA069N
Title: Patobiomechanika
Guaranteed by: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 56 [hours]
Capacity: 30 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Teacher(s): doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (12.01.2010)
Charakteristika: Obligatorní kurz pro vybrané studijní směry se skládá z přednáškových lekcí, seminářů a laboratorních cvičení. Obsahem jsou základní kapitoly z biomechaniky pohybového ústrojí a pohybu člověka:
Literature - Czech
Last update: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (12.01.2010)

1.katedra anatomie a biomechaniky: elektronické skriptum Patobiomechanika a patokineziologie. [skriptum online].URL:

http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/index.php. Inovace probíhají průběžně

2. KARAS, V., OTÁHAL, S., SUŠANKA, P. Biomechanika tělesných cvičení. 1. vyd. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-20554-2

Syllabus - Czech
Last update: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (12.01.2010)

Přednášky:

1. Charakteristika oboru, definice, rozdělení, základní pojmy, geometrie pohybu člověka

2. Kinematika pohybu člověka

3. Dynamika pohybu člověka

4. Energetický aspekt pohybu člověka

5. Mechanické interakce člověk - okolí

6. Metody analýzy pohybu člověka

7. Pohybový systém člověka - základy

Semináře:

Řešení základních úloh z kinematické geometrie, dynamiky a pohybového systému člověka s pomocí počítačové techniky

Požadavky na zápočet a zkoušku:

  • zápočet - vypracování laboratorních protokolů
  • zkouška - ústní

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html