SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Basics of Anatomy and Kinesiology - PABA068
Title: Základy anatomie a kineziologie
Guaranteed by: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:10/0 C+Ex [hours/semester]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc.
MUDr. et MUDr. Václav Kvítek
Teacher(s): prof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc.
MUDr. et MUDr. Václav Kvítek
Mgr. Jan Svoboda
Incompatibility : PABA058
Interchangeability : PABA058
N//Is incompatible with: PABA058
Z//Is interchangeable with: PABA058
Annotation - Czech
Last update: Jiří Krasilov (26.03.2009)
Základy funkční anatomie a analytické kineziologie se zaměřením na pohybový aparát.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (19.11.2010)

Získat anatomické a kineziologické znalosti o lidském těle, které jsou nezbytné jak pro další výuku, tak i pro sportovní praxi

Literature - Czech
Last update: Jiří Krasilov (26.03.2009)

DYLEVSKÝ, I. Základy funkční anatomie., Praha, Karolinum, 2007.-

DYLEVSKÝ, I. Obecná kineziologie člověka., Praha, Karolinum 2007.-.

DYLEVSKÝ, I.: Speciální kineziologie člověka, Praha, Grada 2009.-

KUČERA, M., DYLEVSKÝ, I., a kol. Dítě a sport, Praha, Galen 2009, 250 s.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Jiří Krasilov (26.03.2009)

Požadavky na zápočet a zkoušku:

  • Účast na cvičeních min. 80%.
  • Zápočtový test.
  • Ústní zkouška.

Syllabus - Czech
Last update: Jiří Krasilov (26.03.2009)

Přednášky:

1. Pojetí oboru. Buňka, tkáň, orgán. Tkáně pohybového systému. Vznik pohybu. Pohyb a morfogeneze.

2. Biomechanické vlastnosti tkání. Regenerace tkání. Obecná osteologie a arthrologie, kineziologie

ramenního kloubu a pletence HK. Kloubní náhrady.

3. Kloub loketní, klouby ruky. Kineziologie kloubů. Axiální systém. Hybný segment.

4. Pánev, křížokyčelní a kyčelní kloub. Kineziologie kyčelního kloubu. Náhrady kyčelního kloubu.

5. Kolenní kloub, klouby nohy, nožní klenba. Kineziologie těchto kloubů. Náhrady kolenního kloubu.

6. Obecná myologie. Topografie a osteofasciální prostory HK a DK.

7. Lebka - splanchnocranium. Základy antropometrie obličejového skeletu. Lebka-neurokranium. Základy

antropometrie neurokrania.

8. Dýchací soustava. Mediastinum. Mechanika dýchání.

9. Močová soustava. Mužský pohlavní systém. Topografie mužské pánve.

10. Ženské pohlavní orgány. Topografie ženské pánve.

11. Srdce. Cévní zásobení hlavy, krku a orgánů trupu. Mízní systém.

12. Schéma míšního nervu. Nervy horní a dolní končetiny.

13. Stavba míchy, míšní dráhy. Mozkový kmen.

14. Mozeček, diencephalon, telencephalon. Řízení pohybu. Senzitivní a senzorické dráhy. Limbický ystém.

Smyslové ústrojí.

Cvičení:

1. Kostra horní končetiny, kostra dolní končetiny.

2. Axiální systém a jeho spoje.

3. Klouby horní končetiny, klouby dolní končetiny.

4. Svaly horní končetiny (pletenec, paže), svaly honí končetiny (předloktí, ruka).

5. Svaly dolní končetiny (pletenec, stehno), svaly dolní končetiny (bérec, noha.)

6. Svaly krku, hrudníku a břicha.

7. Svaly zad.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html