SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Biomechanics - PABA064N
Title: Patobiomechanika
Guaranteed by: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:6/0 MC [hours/semester]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: 30 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Teacher(s): doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. (18.06.2019)
Předmět rozvíjí základní poznatky předmětů biomechaniky. Pozornost je věnována patologickým aspektům biomechaniky pohybového ústrojí, kardiovaskulárního systému, vývojovým vadám a zvláštnostem pohybu seniorů a všech skupin osob se zdravotním postižením.
Literature - Czech
Last update: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. (18.06.2019)

Povinná:

• KATEDRA ANATOMIE A BIOMECHANIKY. Patobiomechanika a patokineziologie. [online skriptum]. Praha: Univerzita Karlova [cit. 5.1.2018]. Dostupné z: http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/index.php

• HAMILL, Joseph; KNUTZEN, Kathleen M. Biomechanical basis of human movement. Lippincott Williams & Wilkins, 2006. ISBN-13: 978-1451177305. ISBN-10: 1451177305.

• HOLZAPFEL, Gerhard A., OGDEN, Ray W. Mechanics of biological tissue. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2006. 522 p. ISBN 978-3-540-25194-1.

• NIGG, Benno M.; HERZOG, Walter. Biomechanics of the musculo-skeletal system. 3rd Edition John Wiley & Sons, 2007. 686 p. ISBN: 978-0-470-01767-8.

Doporučená:

• KLENERMAN, L., WOOD, B. The human foot. London: Springer Verlag, 2006. 182 p. ISBN 978-1-84996-961-1

• OTÁHAL, S. (et al.). Biomechanics, biofluidics and alternative biomaterial substitutions. Biomechanika, biofluidika a alternativní biomateriálové náhrady. 1st ed. Praha: Charles University in Prague, 2006. 107 p. ISBN 80-86317-40-4.

• GILBERTOVÁ, Sylva; MATOUŠEK, Oldřich. Ergonomie: optimalizace lidské činnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 239 s. ISBN 80-247-0226-6.

• JELEN, K., ŠORFOVÁ, M., TLAPÁKOVÁ, E., & BILLICH, R. (et al.). Biomechanical reflection of human hypokinetic stress and its identificators. Praha: Karolinum, 2012. 214 str.. ISBN 9788024621821.

KLENERMAN, L., WOOD, B. The human foot. Springer - Verlag London Limited, 2006.
JELEN, K. Patellar ligament rupture. In BARTHLET, R. Sports biomechanics reducing injury and improvement performance. 1. ed. London, New York : E & FN Spon, 1999. 135 - 138 p. ISBN 0 419 18440 6.
KOLÁŘ, V., JELEN, K. Interakční dynamika nohy s ortopedickou vadou při kontaktu s podložkou. In OTÁHAL, S. et al. Biomechanics, biofluidics and alternative biomaterial substitutions. Biomechanika, biofluidika a alternativní biomateriálové náhrady. 1. ed. Praha : Charles University in Prague, FTVS, 2006. 107 p. ISBN 80-86317-40-4.
GERHARD, A., HOLZAPFEL, R., OGDEN, W. Mechanics of biological tissue. Springer - Verlag Berlin Heidelberg, 2006.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. (18.06.2019)
Požadavky ke klasifikovanému zápočtu:
Vlastní esej nebo překlad vybraného článku k dané tématice.

Písemný test.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. (18.06.2019)

1. Diagnostika pohybu osob se zdravotním postižením z hlediska biomechaniky.

2. Zátěžové pole, interakční rozhraní a jejich kvantifikace u osob s amputací.

3. Biomechanika vývojových vad a možnosti jejich prevence.

4. Pohybové modifikace, hendikep a alternativy biomechaniky.

5. Specifika pohybu seniorů.

6. Kvantitativní a kvalitativní podmínky pohybu osob se zdravotním postižením.

7. Konstrukční principy a charakteristiky pomůcek pro osoby se zdravotním postižením.

8. Experiment - pozorování, tzv. objektivizace, chyby, rozlišovací úroveň, citlivost, přesnost; problém detekce a měřitelnosti fyzikálních veličin na živém objektu.

9. Elektrofyziologické metody.

10. Intolerance měkkých tkání vůči dlouhodobé zátěži.

11. Hygienické a profesní normy.

12. Úvod do forenzní a úrazové biomechaniky.

13. Biomechanická a kinesiologická analýza vybraného typu zdravotního postižení.

14. Limity tolerance k mechanické zátěži.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html