SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Injury Biomechanics - PABA062N
Title: Forenzní a úrazová biomechanika
Guaranteed by: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: 25 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.
doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Ing. František Lopot, Ph.D.
Comes under: TVS M NAV. prez. 2.r. v
TVS Z NAV. prez. 1.r. v
Z//Is interchangeable with: PABA065N
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (19.11.2010)
Povině volitelný předmět pro všechny obory doporučený zejména pro závěrečné ročníky NMgr. Endogenní a exogenní zátěž organizmu člověka, limity tolerance organizmu na zátěž, metodologie analýzy zátěžového pole, technická a režimová prevence, sportinženýring a jeho úrazová protektivní role, legislativní aspekty forenzní biomechaniky.
Literature - Czech
Last update: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. (27.06.2019)

Povinná:

1.katedra anatomie a biomechaniky: elektronické skriptum Patobiomechanika a patokineziologie. [skriptum online].URL:

http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/index.php. Inovace probíhají průběžně

2. KARAS, V., OTÁHAL, S., SUŠANKA, P. Biomechanika tělesných cvičení. 1. vyd. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-20554-2

Doporučená:

1. Schmidt, et al Trauma Biomechanics, Springer Verlag, Heidelberg, 2004,ss174, ISBN 3-540-22299-5

2. Bangsh, M.Y. H, et al : Trauma, an Engineering Analysis, Springer Verlag, 2005, New York, 2005, ss841, ISN13 978-3-540-36305-7

3. VaveramF.,Straus,J.: Dějiny kriminalistiky, 2012, ISBN: 9788073803704

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. (27.06.2019)
  • semestrální práce: zpracování odborného textu z literatury (pravděpodobně cizojazyčného), vybraného studentem, s tematikou v souladu s obsahem předmětu. Student musí prokázat pochopení popisovaných metod, principů, výsledků apod.
Syllabus - Czech
Last update: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. (27.06.2019)

Obsah výuky:

1. Zátěžové pole a jeho kvantifikace.

2. Úvod do forenzní a úrazové biomechaniky.

3. Hyperkinetická zátěž – charakteristika, tolerance organismu, normy, limity.

4. Hypokinetická zátěž - charakteristika, tolerance organismu, normy, limity.

5. Zvláštnosti impaktního a vibračního zátěžového působení.

6. Metody detekce a analýzy zátěžového pole.

7. Ergonomické a biomechanické charakteristiky zátěžových situací:

běžné zátěžové situace, civilizační faktory, věk

výkonnostní sport, rekreační sport

pracovní pohyby

adaptované pohyby, handicap

transport, doprava

kritické zátěžové situace, havárie, krizové jevy

8. Hygienické a profesní normy

9. Kinematická analýza zátěžové situace

10. Simulační a animační techniky

11. Praktické řešení analýzy individuálně zadané zátěžové situace (semestrální práce)

semináře
  • exkurze v Ústavu soudního lékařství LF UK
  • exkurze v lab FD ČVUT - crash test

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html