SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Kinesiology and Sport - PABA059TSA
Title: Kineziologie a sportovní praxe
Guaranteed by: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 3/3 C [hours/semester]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Explanation: Pouze pro Trenérskou školu!!!
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jiří Kolář (15.02.2019)
Předmět je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část shrnuje základní informace vycházející z učiva anatomie a obecné kineziologie pro potřeby trenérské praxe. Část je zaměřena na identifikaci problémových míst v pohybovém systému v důsledku sportovního zatížení. Praktická část předmětu se věnuje již konkrétním problémům v pohybovém systému, které mají původ buď v morfologických odlišnostech nebo vznikly v důsledku přetěžování či absence kompenzačních postupů. Zájemci absolvují praxi zaměřenou na aplikaci základních postupů a metod pro vyšetření odchylek v pohybovém systému a následnou interpretaci pro kompenzační postupy. Klíčovými oblastmi, kterými se zájemci budou zabývat, jsou: osový orgán, oblast horních a dolních končetin, odchylky ve statické a dynamické funkci pohybového systému, pohybové stereotypy, svalové dysbalance.
Literature - Czech
Last update: Ing. František Lopot, Ph.D. (28.10.2019)

dle informací na úvodní hodině

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html