SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Biomechanics - PABA059
Title in English: Biomechanika
Guaranteed by: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2016
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: 200 / 201 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PhDr. Eva Tlapáková, CSc.
Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.
doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.
Mgr. Ing. Daniel Hadraba, Ph.D.
doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Mgr. Barbora Pánková
doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
PhDr. Eva Tlapáková, CSc.
Is incompatible with: PABA052
Is interchangeable with: PABA052
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (03.03.2010)
Obligatorní kurz pro vybrané studijní směry se skládá z přednáškových lekcí, seminářů a laboratorních cvičení. Obsahem jsou základní kapitoly z biomechaniky pohybového ústrojí a pohybu člověka.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (08.11.2010)

Získat základní znalosti o pohybu člověka z hlediska biomechaniky

Literature - Czech
Last update: Jiří Krasilov (09.12.2008)

1.katedra anatomie a biomechaniky: elektronické skriptum Patobiomechanika a patokineziologie. [skriptum online].URL:

http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/index.php. Inovace probíhají průběžně

2. KARAS, V., OTÁHAL, S., SUŠANKA, P. Biomechanika tělesných cvičení. 1. vyd. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-20554-2

Requirements to the exam - Czech
Last update: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (03.03.2010)

Požadavky na zápočet a zkoušku:

  • Zápočet - vypracování laboratorních protokolů.
  • Zkouška - ústní přezkoušení.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (28.07.2015)

Přednášky:

1. Charakteristika oboru, definice, rozdělení.Základní pojmy, geometrie pohybu člověka.

2. Kinematika pohybu člověka.

3. Dynamika pohybu člověka.

4. Energetický aspekt pohybu člověka.

5. Mechanické interakce člověk - okolí.

6. Metody analýzy pohybu člověka.

7. Pohybový systém člověka - základy.

Semináře:

  • Řešení základních úloh z kinematické geometrie, dynamiky a pohybového systému člověka s pomocí počítačové techniky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html