SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Basics of Anatomy and Kinesiology - PABA058
Title: Základy anatomie a kineziologie
Guaranteed by: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 42 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: MUDr. et MUDr. Václav Kvítek
prof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc.
Incompatibility : PABA068
Interchangeability : PABA068
N//Is incompatible with: PABA068
Z//Is interchangeable with: PABA068
Annotation - Czech
Last update: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (19.01.2009)
Základy funkční anatomie a analytické kineziologie se zaměřením na pohybový aparát.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (16.11.2010)

Záskat základy funkční anatomie a analytické kineziologie se zaměřením na pohybový aparát.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (16.11.2010)

1. ČIHÁK R., Anatomie 1-3. Grada.2001

2. Feneisův obrazový slovník anatomie, Grada.2007.

3. DYLEVSKÝ I., Funkční anatomie, Grada.2009

4. DYLEVSKÝ, I. Základy anatomie., Praha, Triton. 2006

5. DYLEVSKÝ, I. Obecná kineziologie člověka., Praha, Grada, 2007

6. KUČERA, M., DYLEVSKÝ, I., a kol. Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada, 1997

7. DYLEVSKÝ, I.: Speciální kineziologie člověka, Praha, Grada 2009

Requirements to the exam - Czech
Last update: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (19.01.2009)

Požadavky na zápočet a zkoušku:

  • Účast na cvičeních min. 80%.
  • Zápočtový test.
  • Ústní zkouška.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (16.11.2010)

přednášky

Obecný úvod, směry roviny, orientace, názvosloví. Obecná cytologie, histologie a osteologie.

Obecná arthrologie.

Jednotlivé klouby, axiální systém, pánev

Obecná myologie. Svaly HK.

Svaly DK.

Svaly trupu, hlavy a krku.

Periferní nervový systém.

Srdce a angiologie.

Dýchací systém. Mechanika dýchání.

Trávicí systém.

Močopohlavní systém.

Mícha, mozkový kmen. Míšní dráhy.

Praktika

základy + kostra HK a DK

Axiální skelet, lebka.

Klouby

Svaly HK, Periferní nervový systém

Svaly DK, trupu, hlavy a krku.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html