SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Biomechanics of Locomotor System - PABA057
Title: Biomechanika pohybového systému
Guaranteed by: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Ing. František Lopot, Ph.D.
Annotation -
Last update: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (19.08.2019)
The content of the course are basic topics concerning the structure and behavior of the human movement system. They are also discussed problems of ontogenesis of the locomotor system, its tolerance to locomotor load and selected problems of pathobiomechanics. The course is taught in blocks.
Aim of the course - Czech
Last update: Jiří Krasilov (09.10.2008)

Získat hlubší znalosti o struktuře a chování pohybového systému člověka

Literature - Czech
Last update: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (19.08.2019)

1. elektronické skriptum Patobiomechanika a patokineziologie . Vytvořeno v r. 1999, zásadní inovace v roce 2003, dílčí inovace probíhají průběžně.

konkrétně kapitola Pohybový systém http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/biomechanika/pohyb.php

2. Janura. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka, Univerzita Palackého, 2003

3. Navrátil a kol. Medicínská biofyzika: 2., zcela přepracované a doplněné vydání, Grada Publishing a.s., 2019

4. Vaverka. Základy biomechaniky pohybového systému člověka, Univerzita Palackého, 1997

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (30.05.2013)

Přednášky:

Prohloubení znalostí z biomechaniky pohybové systému

1. zopakování základních pojmů a veličin

2. popis kloubů, stupně volnosti

3. kinematika otevřených a uzavřených řetězců

4. dynamika otevřených a uzavřených řetězců

Cvičení:

Aplikace přednášené látky na prakticky řešený problém

1. ukázkový příklad, zadání problému k řešení

2. konzultace, oprava úlohy, zápočet

Požadavky na zápočet:

  • úspěšné odevzdání zadané úlohy

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html