SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Experimental Human Biomechanics - PABA038
Title: Experimentální biomechanika člověka
Guaranteed by: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019 to 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: 30 / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. František Lopot, Ph.D.
Mgr. Ing. Daniel Hadraba, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.
doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Ing. František Lopot, Ph.D.
Comes under: Fyzioterapie nav. 1.r. volit.
Fyzioterapie nav. 2.r. volit.
Management navaz. 1.r. volit.
Management navaz. 2.r. vol.
TVS prez.nav. Mgr. jednoobor 1.r. volit.
TVS prez.nav. Mgr. jednoobor 2.r. vol.
TVS prez.nav. Mgr. jednoobor 3.r. V
TVS VT NAV. prez. 1.r. vol.
TVS VT NAV. prez. 2.r. v
TVS Z NAV. prez. 2.r. vol.
Annotation -
Last update: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (19.08.2019)
Obligatory course for selected study areas consists of lectures, seminars and laboratory exercises. It contains basic chapters from biomechanics of locomotive organs and human movement. The course is taught in blocks.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Helena Vomáčková (21.08.2019)

MCLESTER, John; PIERRE, Peter St. Applied biomechanics: concepts and connections. Nelson Education, 2007.

SUVRANU, et al. Computational Modeling in Biomechanics, Springer Netherlands, 2014.

ZDERO, Radovan (ed.). Experimental methods in orthopaedic biomechanics. Academic Press, 2016. Elektronické skriptum Patobiomechanika a patokineziologie. [skriptum online]. Dostupné na:

http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/index.php. Inovace probíhají průběžně.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Helena Vomáčková (20.08.2019)

Požadavky na zápočet:

  • přijatý a obhájený esej

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Helena Vomáčková (20.08.2019)

Přednášky/cvičení:

1. Experiment - pozorování, tzv. objektivizace, chyby, rozlišovací úroveň, citlivost, přesnost

2. Problém detekce a měřitelnosti fyzikálních veličin na živém objektu

3. Metody měření mechanických vlastností tkání a tvarových charakteristik lidského těla

4. Detekce charakteristik pohybu

5. Elektrofyziologické metody

6. Výpovědní hodnota a interpretace výsledků experimentu

7. Zásady organizace biomechanického experimentu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html