SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Biophysics and Biomechanics II - PABA033
Title: Biofyzika a biomechanika II
Guaranteed by: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019 to 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: 80 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
Ing. František Lopot, Ph.D.
Teacher(s): Ing. František Lopot, Ph.D.
Annotation -
Last update: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. (20.06.2019)
This course deals with the application of laws of solid mechanics to individual components of the human movement system. It explains the principles of motion kinetics analysis and its description by basic quantities and their relationship. It describes biokinematical pairs, which represent mechanical substitution of bonding conditions and relationships between mutually articulating segments, which define their relative mobility (degree of freedom, character of movement, etc.) in terms of kinematics. It describes body mass geometry, kinematic and dynamic characteristics of internal and external human musculoskeletal relationships, with a particular aspect of the muscular system.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. (20.06.2019)

v návaznosti na středoškolskou fyziku poskytnout studentům fyzioterapie výchozí poznatky z biofyziky, které v následné biomechanické části budou využity k výkladu stěžejních principů biomechaniky pohybového aparátu člověka

Literature - Czech
Last update: Mgr. Helena Vomáčková (21.08.2019)

Elektronické skriptum dostupné na: http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/index.php

BENEŠ, Jiří; STRÁNSKÝ, Pravoslav; VÍTEK, František. Základy lékařské biofyziky. Karolinum, 2005.

Biofyzikální praktikum (2. LF UK) dostupné na: https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%A1l:Biofyzik%C3%A1ln%C3%AD_praktikum_(2._LF_UK)

COTTERILL, R. M. J. Biophysics: An Introduction. 2003.

DILLON, Patrick F. Biophysics: a physiological approach. Cambridge University Press, 2012.

GLASSER. Biophysics, Springer Berlin Heidelberg, 2010.

HRAZDIRA, Ivo; MORNSTEIN, Vojtěch; ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. Neptun, 2006.

KNUDSON, Duane V. Qualitative diagnosis of human movement: improving performance in sport and exercise. Human kinetics, 2013.

NARAYANAN, Parameswaran. Essentials of biophysics. Anshan, 2010.

ROSINA a kol. Biofyzika pro zdravotnické a biomedicínské obory. Grada, 2013.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. (20.06.2019)

Požadavky na zápočet a zkoušku:

  • zápočet: vypracování podkladů a přednáška svěřeného tématu
  • zkouška: dva stupně

o písemný (dvě otázky z každé oblasti, OK je aspoň jedna dobře)

o ústní (probíhá v případě, že student nesouhlasí s hodnocením písemky)

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (19.08.2019)

1. Elektřina a magnetismus

2. Biomechanika: nervy

3. Optika

4. Biomechanika: zrak

5. Biomechanika: sluch, rovnováha

6. Hydrodynamika

7. Termomechanika

8. Biomechanika: respirační systém

9. Biomechanika: kardio-vaskulární systém

10. Biofyzika smyslového vnímání

11. Částicová fyzika

12. Biofyzika v medicíně a v terapii - ultrazvuk, laser

13. Biofyzika v medicíně a v terapii - rentgen, CT, MRI, radiace - gama, protonové

14. Experimentální biofyzika a biomechanika - zásady, technické možnosti

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html