SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Biophysics and Biomechanics I - PABA032
Title: Biofyzika a biomechanika I
Guaranteed by: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019 to 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: 100 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
Ing. František Lopot, Ph.D.
Teacher(s): Ing. František Lopot, Ph.D.
Annotation -
Last update: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (19.08.2019)
Learning outcomes of the course unit The subject acquaints students with physical laws of biological phenomena. Emphasis is placed on the ability to apply general physical principles in the medical environment. It is an understanding of the principle of both investigative and therapeutic procedures, primarily of the musculoskeletal system, which are based on physical principles. It is necessary to monitor the development of new technologies that appear in clinical practice, such as imaging (ultrasound, doppler, computed tomography, magnetic resonance imaging).
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (19.08.2019)

Cíl: v návaznosti na středoškolskou fyziku poskytnout studentům fyzioterapie výchozí poznatky z biofyziky, které v následné biomechanické části budou využity k výkladu stěžejních principů biomechaniky pohybového aparátu člověka.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Helena Vomáčková (21.08.2019)

BENEŠ, Jiří; STRÁNSKÝ, Pravoslav; VÍTEK, František. Základy lékařské biofyziky. Karolinum, 2005.

Biophysics, Springer Berlin Heidelberg, 2010.

COTTERILL, R. M. J.; BERG, H. C. Books-Biophysics: An Introduction. Physics Today, 2003, 56.9: 61.

DILLON, Patrick F. Biophysics: a physiological approach. Cambridge University Press, 2012.Hrazdira, I., HRAZDIRA, Ivo; MORNSTEIN, Vojtěch; ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. Neptun, 2006.

KNUDSON, Duane V. Qualitative diagnosis of human movement: improving performance in sport and exercise. Human kinetics, 2013.

NARAYANAN, Parameswaran. Essentials of biophysics. Anshan, 2010.

ROSINA, Jozef, et al. Biofyzika: pro zdravotnické a biomedicínské obory. Vyd, 2013, 1: 224.

Elektronické skriptum. Dostupné na: http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/index.php

Biofyzikální praktikum (2. LF UK) Dostupné na: https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%A1l:Biofyzik%C3%A1ln%C3%AD_praktikum_(2._LF_UK)

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. (20.06.2019)

Požadavky na zápočet:

  • úspěšné absolvováni testu (dvě otázky z tématu, možnosti, OK je aspoň jedna otázka z každého tématu dobře)

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (19.08.2019)

1. Úvod - veličiny, jednotky, fyzikální přístup

2. Mechanika - Newtonovy zákony

3. Mechanika - Energie, práce, výkon

4. Mechanika - Zákony zachování

5. Biomechanika - horní končetina

6. Biomechanika - dolní končetina

7. Biomechanika - axiální systém

8. Mechanika - pohyb tělesa, pohybové rovnice

9. Mechanika - kinematické řetězce, pohybové rovnice

10. Mechanika - reologie

11. Biomechanika - svaly

12. Biomechanika - kosti

13. Biomechanika - šlachy, vazy, chrupavky

14. Mechanika - vibrace, vlnění

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html