SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Biophysical basics of movement - PABA027
Title: Biofyzikální základy pohybu
Guaranteed by: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: 50 / 30 (25)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
PhDr. Eva Tlapáková, CSc.
Teacher(s): doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
PhDr. Eva Tlapáková, CSc.
Comes under: APTV prez. bc. 2.r. vol.
APTVP prez. bc. 1.r. volit.
Management bc. 3.r. volit.
OO_TVS prez. bc. 2.r. vol
TVS prez. bc. jednoobor 2.r. volit.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (08.11.2010)
Cílem je poskytnout studentům přehled a orientaci v těch znalostech převážně středoškolské fyziky (zejména mechaniky), které jsou nutnou podmínkou pro následné studium biomechaniky.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (08.11.2010)

Cílem je poskytnout studentům přehled a orientaci v těch znalostech převážně středoškolské fyziky (zejména

mechaniky), které jsou nutnou podmínkou pro následné studium biomechaniky.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (08.11.2010)

Žára J. a kol.: Počítačová grafika - principy a algoritmy. Grada, 1992

Schelz, I.: Excel 2007 - funkce a vzorce. Grada, 2008.

Derakhshani , D. : Maya - průvodce 3 D grafikou. Grada, 2006

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (19.11.2010)

Zápočtový písemný test

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (08.11.2010)

Přednášky:

Prostor, tvar, deformace, posunutí a rotace

virtuální prostor, obrazová scéna

interpretace pohybu ve virtuálním prostoru

analýza pohybu

animace pohybu

syntéza pohybu

Cvičení: Výuka bude probíhat v počítačové učebně a laboratoři Biomechanika Extrémních Zátěží (lab. BEZ)

grafická interpretace funkčních závislostí

praktické ukázky analýzy obrazu

virtuální prostor, řešení vybraného příkladu

analýza vybraného pohybu (samostatné řešení)

animace vybraného pohybu (samostatné řešení)

syntéza vybraného pohybu (samostatné řešení)

Registration requirements - Czech
Last update: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (08.11.2010)

Není určen pro kombinaci TV - matematika ani studijnímu oboru Management tělesné výchovy a sportu

Předmět je vyučován PŘED výukou biomechaniky

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html