SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Biomechanics of Tissues - PABA013
Title: Biomechanika tkání
Guaranteed by: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Ing. František Lopot, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > Biomedicine Subjects
Annotation -
Last update: PhDr. Kateřina Kadlecová (30.09.2004)
A facultative supplementary subject recommended to pre-graduate students in the Rehabilitation branches of study. The course contains themes concerning mechanical characteristics of tissues, and their ontogenetic and pathological variability. The subject also deals with methods of their identification and diagnostics. Special attention is paid to the natural viscoelasticity of soft tissues. The subject is suitable for post-graduate students oriented on pathology of movement, regeneration, re-conditioning, applied ergonomics and kinesiotherapy. It is advisable to enrol also for the course on bio-cybernetics (BioCyb). The teaching is performed in blocks agreed with the teacher.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (19.11.2010)

Získat hlubší znalosti o jednotlivých tkáních lidského organismu a o možnostech jejích náhrad

Literature - Czech
Last update: PhDr. Eva Tlapáková, CSc. (19.11.2010)

Povinná:

Patobiomechanika a patokineziologie, 2003, dílčí inovace probíhají průběžně. Elektronické skriptum ()

Doporučená:

1. KARAS,V., OTÁHAL, S., SUŠANKA, P. : Biomechanika tělesných cvičení. Praha:SPN, 1990

2. VALENTA J., KONVIČKOVÁ S.: Biomechanika kloubů člověka, České vysoké učení technické, Praha 1999

3. VALENTA J., KONVIČKOVÁ S.: Biomechanika člověka. Díl 1, Svalově kosterní, České vysoké učení technické, Praha 1997

4. VALENTA J., KONVIČKOVÁ S.: Biomechanika kosterního a hladkého svalstva člověka , České vysoké učení technické, Praha 1998

Jelen, K. et al. Komplexita biomateriálů a tkáňových struktur. 1. vyd. Praha : UK FTVS Praha, katedra anatomie a biomechaniky, Česká společnost pro biomechaniku, 2002

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Helena Vomáčková (20.08.2019)

Požadavky na zápočet:

  • úspěšné odevzdání zprávy z měření

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Helena Vomáčková (20.08.2019)

Přednášky:

Prohloubení znalostí o mechanických vlastnostech tkání

1. zopakování základních pojmů a veličin

2. zásady experimentálního přístupu, zadání úlohy pro cvičení

Cvičení:

Aplikace přednášené látky

1. praktické měření vlastností vybraných tkání v laboratoři

2. konzultace, oprava zprávy z měření, zápočet

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html