SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Language Communication and Culture V - ORFJO6048
Title: Praktický jazyk a reálie V
Guaranteed by: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/14, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: French
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Annotation - Czech
Last update: ESSEROVK (05.06.2014)
Procvičování a rozvíjení jazykových kompetencí automatizováním jazykových prostředků (frazeologických a mluvnických struktur) nutných pro aktivní vyjadřování. Nácvik porozumění hovorové spisovné francouzštiny v její psané a mluvené podobě (compréhension orale et écrite) a správného reagování slovem i písmem (expression orale et écrite). Tvořivé zpracování a ovládnutí konverzačních témat a okruhů. Správná výslovnost, přirozená dikce a melodie věty. Vybrané okruhy francouzských reálií v konfrontaci s naší skutečností.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html